Chrome

Thông báo bảo mật của Google Chrome

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 6 tháng 3 năm 2018

Tìm hiểu cách kiểm soát thông tin được thu thập, lưu trữ và chia sẻ khi sử dụng trình duyệt Google Chrome trên máy tính hoặc thiết bị di động, khi sử dụng Chrome OS, cũng như khi bạn bật tính năng Duyệt web an toàn trong Chrome. Mặc dù chính sách này mô tả các tính năng dành riêng cho Chrome, nhưng bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho Google hoặc lưu trữ trong tài khoản Google của mình đều sẽ được sử dụng và bảo vệ theo Chính sách bảo mật của Google.

Nếu bạn bật ứng dụng Google Play trên Chromebook, việc sử dụng và bảo vệ thông tin do Google Play hoặc hệ điều hành Android thu thập chịu sự điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Play và Chính sách bảo mật của Google. Chi tiết cụ thể cho Chrome được cung cấp trong Thông báo này khi có liên quan.

Chi tiết về Thông báo bảo mật

Trong Thông báo bảo mật này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "Chrome" để nói đến tất cả các sản phẩm trong nhóm sản phẩm Chrome được liệt kê ở trên. Nếu có sự khác biệt trong chính sách của chúng tôi giữa các sản phẩm, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự khác biệt đó.

Các phiên bản "Beta", "Dev" hoặc "Canary" của Chrome cho phép bạn kiểm tra các tính năng mới vẫn đang được phát triển trong Chrome. Thông báo bảo mật này áp dụng cho tất cả các phiên bản của Chrome nhưng có thể không cập nhật đối với các tính năng vẫn đang được phát triển.

Để biết hướng dẫn từng bước để quản lý tùy chọn bảo mật của bạn, hãy đọc thông tin tổng quan này về kiểm soát bảo mật của Chrome.

Mục lục:

Các chế độ của trình duyệt

Bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng Chrome nhưng Chrome có các chế độ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để thay đổi hoặc cải thiện trải nghiệm duyệt web của mình. Các phương pháp bảo mật khác nhau tùy vào chế độ bạn đang sử dụng.

Chế độ trình duyệt cơ bản

Chế độ trình duyệt cơ bản lưu trữ thông tin cục bộ trên hệ thống của bạn. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Thông tin lịch sử duyệt web. Ví dụ: Chrome lưu trữ URL của trang mà bạn truy cập, bộ nhớ cache của văn bản, hình ảnh và các tài nguyên khác từ các trang đó và nếu tính năng dự đoán tác vụ mạng được bật, Chrome lưu trữ danh sách một số địa chỉ IP được liên kết từ các trang đó.

 • Thông tin cá nhân và mật khẩu, nhằm giúp bạn điền vào biểu mẫu hoặc đăng nhập vào các trang web bạn truy cập.

 • Danh sách các quyền mà bạn đã cấp cho trang web.

 • Ảnh chụp màn hình với kích thước hình thu nhỏ của các trang bạn truy cập thường xuyên nhất.

 • Cookie hoặc dữ liệu từ các trang web bạn truy cập.

 • Dữ liệu do tiện ích bổ sung lưu.

 • Bản ghi về nội dung bạn đã tải xuống từ các trang web.

Bạn có thể quản lý thông tin này theo nhiều cách:

Thông tin cá nhân mà Chrome lưu trữ sẽ không được gửi tới Google trừ khi bạn chọn lưu trữ dữ liệu đó trong Tài khoản Google bằng cách đăng nhập vào Chrome. Việc đăng nhập kích hoạt tính năng đồng bộ hóa của Chrome.

Cách Chrome xử lý thông tin của bạn

Thông tin cho nhà điều hành trang web. Các trang web mà bạn truy cập bằng Chrome sẽ tự động nhận thông tin nhật ký tiêu chuẩn, bao gồm cả địa chỉ IP của hệ thống và dữ liệu từ cookie hoặc các công nghệ tương tự. Nói chung, việc bạn sử dụng Chrome để truy cập vào các dịch vụ của Google như Gmail không làm cho Google nhận thêm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn. Trên các trang web của Google và các trang web khác tham gia, nếu Chrome phát hiện thấy dấu hiệu bạn đang bị người nào đó trên mạng cố tình tấn công ( a "tấn công xen giữa"), Chrome có thể gửi thông tin về đường kết nối đó tới Google hoặc trang web bạn đã truy cập để giúp xác định phạm vi tấn công cũng như cách thức tấn công. Google sẽ cung cấp cho các chủ sở hữu trang web tham gia báo cáo về các cuộc tấn công xảy ra trên trang web của họ.

Hiển thị trước. Để tải trang web nhanh hơn, Chrome có cài đặt có thể tra cứu địa chỉ IP của liên kết trên trang web và các kết nối mạng mở. Trang web và các ứng dụng Android cũng có thể yêu cầu trình duyệt tải trước các trang mà bạn có thể truy cập tiếp theo. Yêu cầu tải trước của ứng dụng Android được kiểm soát bởi cài đặt tương tự như dự đoán do Chrome khởi tạo. Tuy nhiên, hướng dẫn tải trước từ các trang web luôn được thực hiện bất kể tính năng dự đoán mạng của Chrome có được bật hay không. Nếu Chrome hay trang web hoặc ứng dụng yêu cầu hiển thị trước, trang web tải trước sẽ được phép đặt và đọc cookie của chính nó như thể là bạn đã truy cập trang web đó cho dù cuối cùng bạn không truy cập trang được hiển thị trước. Tìm hiểu thêm.

Vị trí. Để nhận thêm thông liên quan đến địa lý, Chrome cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ vị trí của bạn với trang web. Chrome sẽ không cho phép trang web truy cập vị trí của bạn mà không được bạn cho phép. Tuy nhiên, trên thiết bị di động, Chrome sẽ tự động chia sẻ vị trí của bạn với công cụ tìm kiếm mặc định nếu ứng dụng Chrome có quyền truy cập vào vị trí của bạn và bạn chưa chặn vị trí địa lý cho trang web được liên kết. Chrome sử dụng Dịch vụ vị trí của Google để ước tính vị trí của bạn. Thông tin mà Chrome gửi tới Dịch vụ vị trí của Google có thể bao gồm:

 • Bộ định tuyến Wi-Fi gần với bạn nhất
 • ID di động của cột phát sóng gần với bạn nhất
 • Cường độ tín hiệu Wi-Fi hoặc di động của bạn
 • Địa chỉ IP hiện được gán cho thiết bị của bạn

Google không có quyền kiểm soát trang web của bên thứ ba hoặc các thực tiễn về bảo mật của họ, vì vậy, hãy thận trọng khi chia sẻ vị trí của bạn với trang web.

Bản cập nhật. Chrome định kỳ gửi thông tin tới Google để kiểm tra bản cập nhật, nhận trạng thái kết nối, xác thực thời gian hiện tại và ước tính số người dùng đang hoạt động.

Tính năng tìm kiếm. Nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn, Chrome sẽ liên hệ với Google khi bạn bắt đầu tìm kiếm hoặc khi bạn thay đổi mạng để có thể nhận địa chỉ web cục bộ tốt nhất để gửi truy vấn tìm kiếm. Nếu bạn đăng nhập vào một trang web của Google hoặc đăng nhập vào Chrome và Google là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn, các tìm kiếm mà bạn thực hiện bằng thanh địa chỉ trong Chrome sẽ được lưu trữ trong tài khoản Google của bạn.

Dịch vụ gợi ý tìm kiếm. Nhằm giúp bạn tìm thông tin nhanh hơn, Chrome sử dụng dịch vụ gợi ý do công cụ tìm kiếm mặc định của bạn cung cấp để đề xuất các phương án hoàn tất văn bản bạn đang nhập. Khi bạn tìm kiếm bằng thanh địa chỉ trong Chrome, các ký tự bạn nhập (ngay cả khi bạn chưa nhấn phím "enter") sẽ được gửi tới công cụ tìm kiếm mặc định này. Nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn, thì các gợi ý sẽ dựa trên lịch sử tìm kiếm của riêng bạn, các chủ đề có liên quan đến nội dung bạn đang nhập và nội dung những người khác đang tìm kiếm. Tìm hiểu thêm. Các gợi ý cũng có thể dựa vào lịch sử duyệt web của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ điều hướng. Khi bạn không thể kết nối với trang web, bạn có thể nhận đề xuất cho các trang thay thế tương tự với trang mà bạn đang cố truy cập. Để cung cấp cho bạn đề xuất, Chrome sẽ gửi tới Google URL của trang bạn đang cố truy cập.

Quản lý mật khẩu và tự động điền. Chrome sẽ gửi cho Google thông tin hạn chế, ẩn danh về các biểu mẫu web mà bạn gặp phải bao gồm URL được mã hóa của trang web và thông tin chi tiết về cấu trúc của biểu mẫu để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ quản lý mật khẩu và Tự động điền của mình.

Thanh toán. Nếu bạn đăng nhập vào trình duyệt Chrome và có thẻ tín dụng được lưu trữ trong Tài khoản Google Payments thì Chrome sẽ cấp cho bạn tùy chọn điền thông tin những thẻ tín dụng đó vào các biểu mẫu web. Ngoài ra, nếu bạn nhập thông tin thẻ tín dụng mới vào một biểu mẫu web, Chrome sẽ đề xuất lưu thông tin thẻ tín dụng đó và thông tin thanh toán liên quan vào tài khoản Google Payments của bạn. Nếu bạn sử dụng thẻ từ Google Payments hoặc chọn lưu thẻ tín dụng của bạn trong tài khoản Google Payments để sử dụng sau này, Chrome sẽ thu thập thông tin về máy tính của bạn và chia sẻ thông tin đó với Google Payments để bảo vệ bạn khỏi sự gian lận. Trên Android, nếu được người bán hỗ trợ, Chrome cũng sẽ cho phép bạn thanh toán bằng Android Pay.

Ngôn ngữ. Để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn dựa vào các ngôn ngữ bạn muốn đọc, Chrome sẽ ghi nhớ những ngôn ngữ bạn sử dụng thường xuyên nhất khi truy cập các trang web. Tùy chọn ngôn ngữ này sẽ được gửi tới Google để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trong Chrome. Nếu bạn đăng nhập vào Chrome, cấu hình ngôn ngữ này sẽ được liên kết với tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thêm lịch sử Chrome vào Hoạt động web và ứng dụng của Google, cấu hình ngôn ngữ này có thể dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong các sản phẩm khác của Google. Xem các mục cài đặt Kiểm soát hoạt động.

Ứng dụng web trên Android. Trên các thiết bị Android, nếu bạn chọn "thêm vào màn hình chính" đối với trang web đã được tối ưu hóa để có hiệu suất nhanh, đáng tin cậy trên thiết bị di động, thì Chrome sẽ sử dụng máy chủ Google để tạo gói Android gốc cho trang web đó trên thiết bị của bạn. Gói Android này cho phép bạn tương tác với ứng dụng web đó giống như với một ứng dụng Android. Ví dụ: ứng dụng web đó sẽ xuất hiện trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt của bạn. Tìm hiểu thêm.

Số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố. Theo mặc định, số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố được gửi tới Google để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm. Số liệu thống kê sử dụng chứa các thông tin như tùy chọn, số lần nhấp vào nút cũng như mức sử dụng bộ nhớ. Nói chung, số liệu thống kê sử dụng không bao gồm URL trang web hoặc thông tin cá nhân, nhưng nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử duyệt web trong Tài khoản Google của bạn mà không có cụm mật khẩu đồng bộ hóa thì số liệu thống kê sử dụng Chrome sẽ bao gồm thông tin về các trang web bạn truy cập và việc bạn sử dụng các trang web đó. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập số liệu thống kê để xác định các trang web tải chậm. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời để cung cấp cho nhà phát triển web cái nhìn sâu sắc vào cách cải thiện các trang của họ. Báo cáo sự cố chứa thông tin về hệ thống tại thời điểm xảy ra sự cố và có thể bao gồm URL của trang web hoặc thông tin cá nhân, tùy thuộc vào những gì đang diễn ra tại thời điểm kích hoạt báo cáo sự cố. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp một cách công khai và với các đối tác của mình — như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc nhà phát triển web. Bạn có thể thay đổi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố được gửi tới Google bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn bật ứng dụng Google Play trên Chromebook và bật số liệu thống kê sử dụng Chrome thì dữ liệu chẩn đoán và sử dụng Android cũng sẽ được gửi tới Google.

Giấy phép phương tiện. Một số trang web mã hóa phương tiện để bảo vệ chống lại hành vi truy cập và sao chép trái phép. Đối với các trang web HTML5, việc trao đổi khóa này được thực hiện bằng cách sử dụng API Tiện ích phương tiện đã mã hóa. Trong quá trình cho phép truy cập vào phương tiện này, giá trị nhận dạng phiên và giấy phép có thể được lưu trữ cục bộ. Người dùng có thể xóa giá trị nhận dạng này trong Chrome bằng cách dùng tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt web khi đã bật "Giấy phép phương tiện". Đối với các trang web sử dụng Adobe Flash Access, trình duyệt Chrome dành cho Windows hoặc Chrome OS cung cấp một giá trị nhận dạng duy nhất cho các trang web và đối tác nội dung. Giá trị nhận dạng này được lưu trữ trên hệ thống của bạn. Bạn có thể từ chối quyền truy cập này trong phần cài đặt ở mục Cài đặt nội dung, Nội dung được bảo vệ và đặt lại ID bằng cách sử dụng tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt web khi đã bật "Giấy phép phương tiện". Nếu bạn truy cập nội dung HD trên Chrome OS, nhà cung cấp nội dung có thể yêu cầu Chrome cung cấp chứng chỉ để xác minh xem thiết bị có đủ điều kiện không. Để xác minh thiết bị của bạn, Chromebook sẽ chia sẻ dữ liệu về các thuộc tính phần cứng của Chromebook với trang web đó và sẽ sử dụng Quyền truy cập đã xác minh để xác nhận rằng khóa mật mã được bảo vệ bằng phần cứng của Chrome. Chrome sẽ nhắc bạn cho phép hoặc từ chối kiểm tra xác minh này. Tìm hiểu thêm.

Các dịch vụ khác của Google. Thông báo này mô tả các dịch vụ của Google được bật theo mặc định trong Chrome. Ngoài ra, Chrome có thể cung cấp các dịch vụ web khác của Google. Ví dụ: nếu bạn gặp phải một trang có ngôn ngữ khác, Chrome sẽ đề nghị gửi văn bản tới Google để dịch. Bạn sẽ được thông báo về các tùy chọn kiểm soát các dịch vụ này khi bạn sử dụng dịch vụ lần đầu tiên. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Báo cáo chính thức về bảo mật của Chrome.

Số nhận dạng trong Chrome

Chrome bao gồm một số số nhận dạng cần thiết để hỗ trợ các tính năng. Ví dụ: nếu bạn sử dụng thông báo đẩy, số nhận dạng sẽ được tạo để cung cấp thông báo cho bạn. Khi có thể, chúng tôi sử dụng số nhận dạng không phải duy nhất và xóa số nhận dạng khi không còn cần thiết. Ngoài ra, các số nhận dạng sau giúp chúng tôi phát triển, phân phối và quảng bá Chrome nhưng không có liên quan trực tiếp đến tính năng của Chrome.

 • Theo dõi cài đặt. Mỗi bản sao của phiên bản Chrome dành cho máy tính để bàn bao gồm số cài đặt tạm thời được tạo ngẫu nhiên và gửi tới Google khi bạn cài đặt và sử dụng Chrome lần đầu. Số nhận dạng tạm thời này giúp chúng tôi ước tính số trình duyệt được cài đặt và sẽ bị xóa vào lần đầu tiên Chrome cập nhật. Phiên bản Chrome dành cho thiết bị di động sẽ luôn sử dụng một biến thể của số nhận dạng thiết bị để theo dõi số lần cài đặt Chrome.

 • Theo dõi quảng cáo. Để giúp chúng tôi theo dõi sự thành công của các chiến dịch quảng cáo, Chrome sẽ tạo mã thông báo duy nhất được được gửi tới Google khi bạn chạy và sử dụng trình duyệt lần đầu tiên. Ngoài ra, nếu bạn nhận được hoặc kích hoạt lại bản sao phiên bản máy tính để bàn của trình duyệt Chrome như một phần của chiến dịch quảng cáo và Google là công cụ tìm kiếm mặc định của bạn thì các tìm kiếm từ thanh địa chỉ sẽ bao gồm một thẻ quảng cáo không phải là duy nhất. Tất cả các phiên bản dành cho thiết bị di động của trình duyệt Chrome cũng bao gồm thẻ quảng cáo không phải là duy nhất với các tìm kiếm từ thanh địa chỉ. Chrome OS cũng có thể định kỳ gửi thẻ quảng cáo không phải là duy nhất tới Google (bao gồm trong quá trình thiết lập ban đầu) và khi thực hiện các tìm kiếm với Google. Tìm hiểu thêm.

 • Bản dùng thử tại chỗ. Đôi khi, chúng tôi thực hiện các cuộc thử nghiệm giới hạn đối với tính năng mới. Chrome bao gồm một số khởi đầu được chọn ngẫu nhiên vào lần chạy đầu tiên để gán trình duyệt cho các nhóm thử nghiệm. Thử nghiệm cũng có thể giới hạn theo quốc gia (được xác định bằng địa chỉ IP của bạn), hệ điều hành, phiên bản Chrome và các tham số khác. Danh sách các bản dùng thử tại chỗ hiện hoạt động khi cài đặt Chrome được bao gồm trong tất cả yêu cầu được gửi tới Google. Tìm hiểu thêm.

Chế độ Chrome đã đăng nhập

Khi bạn đăng nhập vào trình duyệt Chrome hoặc Chromebook bằng Tài khoản Google, dữ liệu duyệt web cá nhân của bạn được lưu trong máy chủ của Google và được đồng bộ hóa với tài khoản của bạn. Loại thông tin này có thể bao gồm:

 • Lịch sử duyệt web
 • Dấu trang
 • Tab
 • Thông tin Tự động điền và mật khẩu
 • Các cài đặt khác của trình duyệt như tiện ích đã cài đặt

Các mục cài đặt này được tải tự động mỗi khi bạn đăng nhập vào Chrome trên máy tính và các thiết bị khác. Để tùy chỉnh thông tin cụ thể mà bạn đồng bộ hóa, hãy sử dụng menu "Cài đặt". Tìm hiểu thêm. Bạn có thể xem lượng dữ liệu Chrome được lưu trữ cho Tài khoản Google của mình và quản lý dữ liệu này trên Trang tổng quan của Chrome Sync. Trên Trang tổng quan này, trừ Tài khoản Google được tạo qua Family Link, bạn cũng có thể tắt hoàn toàn tính năng đồng bộ hóa và xóa tất cả dữ liệu liên quan khỏi các máy chủ của Google. Tìm hiểu thêm. Đối với trẻ có Tài khoản Google được tạo trong Family Link thì việc đăng nhập là bắt buộc và không thể tắt Chrome Sync vì dịch vụ này cung cấp các tính năng quản lý cho cha mẹ, chẳng hạn như hạn chế trang web. Tuy nhiên, trẻ có các tài khoản này vẫn có thể xóa dữ liệu của chúng và tắt tính năng đồng bộ hóa của hầu hết các loại dữ liệu. Tìm hiểu thêm. Thông báo bảo mật dành cho các Tài khoản Google được tạo trong Family Link áp dụng cho dữ liệu Chrome Sync lưu trữ trong các tài khoản đó.

Cách Chrome xử lý thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập

Khi bạn đồng bộ hóa Chrome với Tài khoản Google, chúng tôi sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong Chrome. Bạn cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm của mình trên các sản phẩm khác của Google bằng cách cho phép thêm lịch sử Chrome vào Hoạt động web và ứng dụng của Google. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể thay đổi cài đặt này trong trang Lịch sử tài khoản hoặc quản lý dữ liệu riêng tư của bạn bất cứ khi nào bạn thích. Nếu bạn không sử dụng dữ liệu Chrome để cá nhân hóa trải nghiệm Google bên ngoài Chrome, Google sẽ chỉ sử dụng dữ liệu Chrome của bạn sau khi dữ liệu đó được ẩn danh và tổng hợp với dữ liệu từ những người dùng khác. Google sử dụng dữ liệu này để phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới đồng thời cải thiện chất lượng chung của các sản phẩm và dịch vụ hiện có. Nếu muốn sử dụng đám mây của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu Chrome nhưng không muốn Google truy cập dữ liệu đó, bạn có thể mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn. Tìm hiểu thêm.

Chế độ ẩn danh và chế độ khách

Bạn có thể giới hạn thông tin mà Chrome lưu trữ trên hệ thống của mình bằng cách sử dụng chế độ ẩn danh hoặc chế độ khách. Trong các chế độ này, Chrome sẽ không lưu trữ một số thông tin nhất định như:

 • Thông tin lịch sử duyệt web cơ bản như URL, văn bản trang được lưu trong bộ nhớ cache hoặc địa chỉ IP của các trang được liên kết từ các trang web bạn truy cập
 • Ảnh chụp nhanh của các trang bạn truy cập
 • Bản ghi về tài nguyên đã tải xuống của bạn mặc dù các tệp bạn tải xuống sẽ vẫn được lưu trữ ở nơi khác trên máy tính hoặc thiết bị của bạn

Cách Chrome xử lý thông tin ở chế độ ẩn danh hoặc khách của bạn

Cookie. Chrome sẽ không chia sẻ cookie hiện có với các trang web bạn truy cập ở chế độ ẩn danh hoặc khách. Các trang web có thể đặt cookie mới trên hệ thống của bạn trong khi bạn ở những chế độ này nhưng các cookie này sẽ chỉ được lưu trữ và truyền cho tới khi bạn đóng cửa sổ ẩn danh hoặc cửa sổ khách cuối cùng.

Các thay đổi về cấu hình trình duyệt. Khi bạn thay đổi cấu hình trình duyệt, như đánh dấu trang một trang web hoặc thay đổi cài đặt của mình, thông tin này sẽ được lưu. Các thay đổi này không bị ảnh hưởng bởi chế độ ẩn danh hoặc khách.

Quyền. Các quyền mà bạn cấp ở chế độ ẩn danh không được lưu vào hồ sơ hiện tại của bạn.

Thông tin hồ sơ. Ở chế độ ẩn danh, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập thông tin từ hồ sơ hiện có của mình như các đề xuất dựa vào lịch sử duyệt web và mật khẩu đã lưu trong khi bạn duyệt web. Ở chế độ khách, bạn có thể duyệt web mà không nhìn thấy thông tin từ bất kỳ hồ sơ hiện có nào.

Quản lý người dùng trong Chrome

Quản lý người dùng để sử dụng Chrome cá nhân

Bạn có thể thiết lập các phiên bản được cá nhân hóa của Chrome dành cho người dùng dùng chung một thiết bị hoặc máy tính. Lưu ý rằng bất cứ ai có quyền truy cập vào thiết bị của bạn đều có thể xem tất cả thông tin trong mọi hồ sơ. Để thực sự bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị người khác xem, hãy sử dụng tài khoản người dùng được tích hợp sẵn trong hệ điều hành của bạn. Tìm hiểu thêm.

Quản lý người dùng trên Chrome for Enterprise

Một số trình duyệt Chrome hoặc Chromebook được trường học hoặc công ty quản lý. Trong trường hợp đó, quản trị viên có khả năng áp dụng các chính sách cho trình duyệt hoặc Chromebook. Chrome sẽ liên hệ với Google để kiểm tra các chính sách này khi người dùng đăng nhập vào Chrome lần đầu hoặc bắt đầu duyệt web mà không đăng nhập (trừ khi ở chế độ khách). Chrome sẽ kiểm tra định kỳ nội dung cập nhật của chính sách.

Quản trị viên có thể thiết lập chính sách về báo cáo hoạt động và trạng thái của Chrome, bao gồm thông tin vị trí của thiết bị Chrome OS. Quản trị viên của bạn cũng có thể có khả năng truy cập, giám sát, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu truy cập từ thiết bị được quản lý của bạn.

Thực tiễn về Duyệt web an toàn

Google Chrome và một số trình duyệt nhất định của bên thứ ba như một số phiên bản của Mozilla Firefox và Safari của Apple có tính năng Duyệt web an toàn của Google. Với Duyệt web an toàn, thông tin về các trang web đáng ngờ được gửi và nhận giữa trình duyệt bạn đang sử dụng và máy chủ của Google.

Cách thức hoạt động của Duyệt web an toàn

Trình duyệt của bạn sẽ liên hệ với máy chủ của Google định kỳ để tải xuống danh sách "Duyệt web an toàn" gần đây nhất, danh sách này chứa các trang web lừa đảo và phần mềm độc hại. Bản sao của danh sách mới nhất được lưu trữ cục bộ trên hệ thống của bạn. Google không thu thập bất kỳ thông tin gì về tài khoản hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác trong việc liên hệ này. Tuy nhiên, Google sẽ nhận thông tin nhật ký chuẩn, bao gồm địa chỉ IP và cookie.

Mỗi trang web bạn truy cập sẽ được đối chiếu với danh sách Duyệt web an toàn trong hệ thống của bạn. Nếu có sự trùng khớp, trình duyệt của bạn sẽ gửi cho Google một bản sao mã hóa từng phần của URL trang web để Google có thể gửi thêm thông tin tới trình duyệt của bạn. Google không thể xác định URL thực sự từ thông tin này. Tìm hiểu thêm.

Các tính năng Duyệt web an toàn sau chỉ dành riêng cho Chrome:

 • Một số phiên bản của Chrome có công nghệ Duyệt web an toàn có thể xác định các trang web có khả năng gây hại cũng như các loại tệp có thể nguy hiểm mà Google chưa xác định được. URL đầy đủ của trang web hoặc tệp có thể nguy hiểm cũng có thể được gửi tới Google nhằm giúp xác định xem trang web hoặc tệp có gây hại không.

 • Chrome sử dụng công nghệ Duyệt web an toàn để quét máy tính của bạn theo định kỳ nhằm phát hiện phần mềm không mong muốn ngăn cản bạn thay đổi cài đặt của mình hoặc can thiệp vào tính bảo mật và ổn định của trình duyệt theo cách khác. Tìm hiểu thêm. Nếu loại phần mềm này bị phát hiện, Chrome có thể cung cấp cho bạn tùy chọn tải xuống Công cụ làm sạch Chrome để xóa phần mềm này.

 • Bạn có thể chọn gửi dữ liệu bổ sung nhằm giúp cải thiện Duyệt web an toàn khi bạn truy cập trang web có vẻ chứa phần mềm độc hại hoặc khi Chrome phát hiện thấy phần mềm không mong muốn trên máy tính của bạn. Tìm hiểu thêm.

 • Nếu bạn sử dụng trình quản lý mật khẩu của Chrome, thì khi bạn nhập bất kỳ mật khẩu đã lưu nào trên một trang không phổ biến, tính năng Duyệt web an toàn sẽ kiểm tra với Google để bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Ngoài ra, tính năng Duyệt web an toàn còn bảo vệ mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn nhập mật khẩu này trên một trang web có thể là lừa đảo, thì Chrome sẽ nhắc bạn đổi mật khẩu của tài khoản Google. Nếu bạn đồng bộ hóa lịch sử duyệt web của mình, thì Chrome cũng sẽ gắn cờ Tài khoản Google của bạn là có nguy cơ bị lừa đảo.

 • Nếu bạn là người dùng Duyệt web an toàn và đang đồng bộ hóa lịch sử duyệt web Chrome với tài khoản Google của mình thì để nâng cao tính an toàn cũng như tiện ích của các quyền sử dụng tính năng web, Chrome có thể báo cáo ẩn danh các miền mà trên đó bạn cấp, từ chối và thu hồi các quyền hoặc bỏ qua hay loại bỏ các nhắc nhở về quyền.

 • Bạn luôn có thể chọn tắt tính năng Duyệt web an toàn trong Chrome.

Các phương pháp bảo mật của ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và các tiện ích bổ sung khác

Bạn có thể sử dụng ứng dụng, tiện ích, chủ đề, dịch vụ và các tiện ích bổ sung khác với Chrome, bao gồm một số tiện ích có thể được cài đặt sẵn hoặc tích hợp với Chrome. Tiện ích bổ sung do Google phát triển và cung cấp có thể kết nối với máy chủ của Google và phải tuân theo Chính sách bảo mật của Google trừ khi được quy định khác. Tiện ích bổ sung do những người khác phát triển và cung cấp thuộc về trách nhiệm của người tạo tiện ích bổ sung và có thể có chính sách bảo mật khác.

Quản lý tiện ích bổ sung

Trước khi cài đặt tiện ích bổ sung, bạn nên xem lại các quyền được yêu cầu. Tiện ích bổ sung có thể có quyền thực hiện các công việc khác nhau như:

 • Lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu được lưu trữ cục bộ hoặc trong tài khoản Google Drive của bạn
 • Xem và truy cập nội dung trên các trang web bạn truy cập
 • Sử dụng thông báo gửi qua máy chủ của Google

Chrome có thể tương tác với tiện ích bổ sung theo một số cách khác nhau:

 • Kiểm tra bản cập nhật
 • Tải xuống và cài đặt bản cập nhật
 • Gửi chỉ báo sử dụng cho Google về tiện ích bổ sung

Một số tiện ích bổ sung có thể yêu cầu quyền truy cập vào số nhận dạng duy nhất để quản lý quyền kỹ thuật số hoặc gửi thông báo đẩy. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng số nhận dạng bằng cách xóa tiện ích bổ sung khỏi Chrome.

Đôi khi, Google có thể phát hiện thấy tiện ích bổ sung gây ra mối đe dọa bảo mật, vi phạm các điều khoản dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc vi phạm thỏa thuận pháp lý, điều luật, quy định hoặc chính sách khác. Chrome tải xuống danh sách tiện ích bổ sung nguy hiểm này theo định kỳ để vô hiệu hóa hoặc xóa từ xa các tiện ích này khỏi hệ thống của bạn.

Thông tin khác

Thông tin mà Google nhận được khi bạn sử dụng Chrome được sử dụng và bảo vệ theo Chính sách bảo mật của Google. Thông tin mà nhà phát triển tiện ích bổ sung và nhà điều hành trang web khác nhận được bao gồm cookie tuân theo chính sách bảo mật của các trang web đó.

Google tuân thủ nhiều khuôn khổ quản lý bao gồm Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu. Tìm hiểu thêm.

Định nghĩa

Cookie và các công nghệ tương tự

Cookie là một tệp tin nhỏ có chứa chuỗi các ký tự được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web. Khi bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie. Các công nghệ khác được sử dụng cho mục đích tương tự như cookie trên các nền tảng khác mà cookie không khả dụng hoặc không áp dụng, chẳng hạn như ID quảng cáo có sẵn trên các thiết bị di động Android. Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng cookie cũng như cách Google sử dụng dữ liệu bao gồm cookie khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi.

Tài khoản Google

Bạn có thể truy cập một số dịch vụ của chúng tôi bằng cách đăng ký Tài khoản Google và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân (thường là tên, địa chỉ email của bạn và mật khẩu). Thông tin tài khoản này sẽ được sử dụng để xác thực bạn khi bạn truy cập các dịch vụ của Google và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị người khác truy cập trái phép. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc chấm dứt tài khoản bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt Tài khoản Google của mình.

Nhật ký máy chủ

Giống như hầu hết các trang web, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại trang mà bạn yêu cầu khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi. Các "nhật ký máy chủ" này thường bao gồm yêu cầu web, địa chỉ giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu cũng như một hoặc nhiều cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của bạn.

Dưới đây là ví dụ về một mục nhật ký thông thường cho thao tác tìm kiếm "cars" (xe ô tô), theo sau là phần phân tích các phần của mục này:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - https://www.google.com/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 là địa chỉ Giao thức Internet được ISP của người dùng gán cho người dùng, tùy vào dịch vụ của người dùng, một địa chỉ khác có thể được nhà cung cấp dịch vụ gán cho người dùng mỗi lần họ kết nối Internet;

 • 25/3/2003 10:15:32 là ngày và giờ truy vấn;

 • https://www.google.com/search?q=cars là URL được yêu cầu, bao gồm truy vấn tìm kiếm;

 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 là trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng và

 • 740674ce2123a969 là ID cookie duy nhất được gán cho máy tính cụ thể này vào lần đầu tiên máy truy cập Google. (Người dùng có thể xóa các cookie. Nếu người dùng đã xóa cookie khỏi máy tính kể từ lần cuối họ truy cập vào Google thì cookie này sẽ là ID cookie duy nhất được gán cho người dùng trong lần tiếp theo họ truy cập vào Google từ máy tính cụ thể đó).