Cửa hàng Chrome trực tuyến

Cửa hàng Chrome trực tuyến cung cấp các ứng dụng và tiện ích mở rộng cho mọi nhu cầu giáo dục, từ công cụ cộng tác và chỉnh sửa video cho đến các bài học được ghi âm và thẻ hình toán học.

Cửa hàng Chrome trực tuyến

Google Apps for Education

Cài đặt ứng dụng Cửa hàng Chrome trực tuyến cho Gmail, Lịch và Google Documents để giúp sinh viên giao tiếp, cộng tác và học tập.

Chrome, tùy chỉnh

Cài đặt trước hoặc chặn các ứng dụng và tiện ích mở rộng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến cho những người dùng Chrome và Chromebook của bạn.