Công cụ làm sạch Chrome

Ứng dụng này sẽ quét và xóa phần mềm có thể gây ra sự cố với Chrome.

Dành cho Windows 10/8.1/8/7

Tải xuống ngay bây giờ