Hiển thị khi mọi người tìm bạn trên Google.

Mọi lúc, mọi nơi

Doanh nghiệp của bạn xuất hiện nổi bật.

Google Doanh nghiệp của tôi hiển thị doanh nghiệp bạn trước những khách hàng đang tìm kiếm. Bạn sẽ nổi bật, cho dù mọi người đang tìm kiếm bạn trên Google Tìm kiếm hay Maps.

Tiệm Bánh Con Mèo Nhỏ

Hiển Thị Ưu Thế của doanh nghiệp

Khách hàng thấy những lĩnh vực chuyên biệt của bạn.

Mọi người dễ dàng tìm thấy bạn.

Bạn có thể đặt giờ làm việc, thông tin liên hệ và nhiều thông tin khác về công ty của bạn. Khách hàng tìm thấy đúng thông tin một cách nhanh chóng — và có thể liên hệ bằng chỉ một lần nhấp.

Ảnh hiển thị những thông tin độc đáo.

Chia sẻ những gì tốt nhất về doanh nghiệp của bạn. Hoặc đưa mọi người tham gia vào chuyến tham quan ảo và mở cửa cho khách hàng trước khi họ đến nơi.

Những khách hàng hài lòng nói thay cho bạn.

Hiển thị những bài đánh giá khen ngợi bạn và để người hâm mộ của bạn kể những câu chuyện của họ với thế giới.

Thêm nội dung mang tính cá nhân

Một chuyến thăm 'ảo' doanh nghiệp của bạn qua màn hình máy tính, tại sao không?

Kết nối với các nhiếp ảnh gia, những người có thể giúp bạn tạo chuyến tham quan ảo 360 độ đến doanh nghiệp của bạn. Bất cứ khi nào mọi người tìm kiếm bạn, họ sẽ có thể nhìn thấy tất cả chi tiết về doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm