GoogleAnalytics

Đối tác được chứng nhận về Google Analytics (GACP)

Chương trình đối tác được chứng nhận về Google Analytics là sự công nhận cấp công ty dành cho tư vấn viên kinh doanh, là người đóng gói, bán và phân phối dịch vụ phân tích, thử nghiệm trang web và tối ưu hóa chuyển đổi cho các doanh nghiệp trực tuyến. Nếu đây là những gì công ty của bạn làm, hãy xem xét trở thành Đối tác được chứng nhận về Google Analytics để phát triển doanh nghiệp của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi trang web và khả năng sinh lợi của khách hàng.

Lợi ích của chương trình

 • Quyền truy cập vào biểu tượng được Chứng nhận đáng tin cậy và có thể xác minh
 • Hiểu rõ hơn về lộ trình sản phẩm và các tính năng beta
 • Lời mời tham gia các sự kiện độc quyền chỉ cung cấp cho Đối tác được chứng nhận của GA & GWO
 • Hỗ trợ các câu hỏi khó về kỹ thuật
 • Liên hệ với nhóm Quản lý & tiếp thị sản phẩm của Analytics
 • Cơ hội có thể phát biểu tại các sự kiện của Google.
 • Giới thiệu khách hàng có thể có

Cách đăng ký

Đơn đăng ký của bạn phải đáp ứng rõ ràng từng tiêu chí bên dưới. Chúng tôi sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn nếu không đáp ứng đủ từng tiêu chí.

Tải xuống Mẫu đơn đăng ký

Phần 1: Yêu cầu về trình độ

 • Cung cấp tổng quan về quá trình lập kế hoạch đo lường phân tích trang web của bạn, bao gồm bất kỳ mô hình hoặc mẫu nào được sử dụng để thiết kế và phân phối triển khai phân tích trang web phức tạp.
 • Cung cấp toàn diện các chi tiết về 3 dự án Google Analytics có thể xác minh, đã thanh toán, được triển khai thành thạo với 3 khách hàng khác nhau mà chúng tôi có thể liên hệ để tham khảo.
 • Các mẫu dự án này phải thể hiện công việc (a) cho thấy khả năng thực hiện nhiều hơn việc triển khai đơn giản, thông thường của bạn (b) tạo ra mức độ ảnh hưởng đặc biệt đến khách hàng của bạn hoặc (c) cho thấy mức độ hiểu biết cao về phân tích trang web.

Phần 2: Yêu cầu về doanh nghiệp

 • Bạn phải đại diện cho một doanh nghiệp và được thành lập hợp pháp để kinh doanh ở địa phương của bạn.
 • Bạn phải có một số loại hệ thống dán nhãn điện tử hỗ trợ khách hàng để quản lý và theo dõi yêu cầu hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp bằng chứng Bảo hiểm bồi thường thiệt hại/Trách nhiệm pháp lý chuyên môn phù hợp với khu vực pháp lý của bạn (1 triệu đô la ở Hoa Kỳ) – nếu điều này không áp dụng cho vùng của bạn, vui lòng bỏ qua.
 • Tốt hơn bạn nên có ít nhất 1 nhân viên được chứng nhận trong kiểm tra GAIQ. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại Tỷ lệ chuyển đổi chung của Google Analytics.
 • Bạn phải có nội dung trên trang web mô tả các dịch vụ phân tích trang web của mình.

Phần 3: Chất lượng ưa thích

 • Kiến thức tinh thông về javascript, cookie, tiêu đề http và chuyển hướng.
 • Nhà thiết kế web và nhà phát triển web nội bộ.
 • Kiến thức về các công nghệ web khác (chẳng hạn như flash, jsp, asp và php).
 • Nhóm bán hàng tận tụy và chiến lược nhất quán để giành được khách hàng.
 • Cung cấp bằng chứng kiến thức chuyên môn được chứng minh về phân tích trang web. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, cam kết phát biểu tại hội nghị, blog có ảnh hưởng, bài tham luận, bios quản lý và/hoặc bằng chứng khác chứng tỏ kiến thức chuyên môn của bạn về phân tích trang web.

Cam kết đáp ứng yêu cầu của chương trình

 • Bạn đồng ý cử ít nhất một nhân viên đến Hội nghị cấp cao đối tác được chứng nhận về Google Analytics với chi phí của riêng bạn (thường được tổ chức mỗi năm một lần trong 3 ngày ở Mountain View, CA, Hoa Kỳ. Hội nghị cấp cao bao gồm các chủ đề về kỹ thuật, tiếp thị và kinh doanh được xem là thích hợp theo Người quản lý chương trình đối tác của GA).
 • Bạn đồng ý cung cấp báo cáo (được Google gửi) vào cuối mỗi quý, tóm tắt tất cả dự án Google Analytics bạn đã làm trong suốt quý đó.

Chấm dứt chương trình

Google hoặc bạn có thể chọn chấm dứt trạng thái GACP của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Các lý do khiến Google có thể thực hiện điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Không đáp ứng và duy trì bất kỳ tiêu chí nào ở trên.
 • Phản hồi không tốt từ khách hàng.
 • Không báo cáo cam kết hàng quý kịp thời.
 • Liên tục không phản hồi email hoặc liên lạc qua điện thoại từ Google.

Mô hình mẫu dự án

Mỗi mẫu dự án phải theo cấu trúc bên dưới:

Văn bản: TỐI ĐA 1 đoạn

Bao gồm URL trang web và chi tiết liên hệ tham khảo cho khách hàng của bạn

Phần 1 - Tổng quan về khách hàng

 • Đặt tình huống
 • Khách hàng của bạn hoạt động trong ngành dọc nào?
 • Khái niệm cơ bản về cam kết với bạn

Văn bản: TỐI ĐA 4 đoạn

Bao gồm Ảnh chụp màn hình và tùy chỉnh các mẫu mã ở nơi có thể

Phần 2 - Khả năng kỹ thuật

Chứng tỏ sự thông thạo về kỹ thuật của bạn và bao gồm:
 • Ví dụ về triển khai các tính năng nâng cao (Thương mại điện tử / sự kiện / theo dõi flash, v.v...)
 • Ví dụ về mã tùy chỉnh và các trường hợp mà bạn thật sự đã trải qua ở trên và vượt xa hơn với việc sử dụng Google Analytics (ví dụ: sử dụng hàm setVar và utm_nooveride, v.v...)
 • Hiểu biết của bạn về cách sản phẩm hoạt động

Văn bản: TỐI ĐA 4 đoạn

Bao gồm biểu đồ/đồ thị và ảnh chụp màn hình nơi phù hợp

Phần 3 - Kỹ năng phân tích

Giờ đây, bạn đã thực hiện triển khai mức cao nhất, bạn đã làm gì với dữ liệu có giá trị đã được tạo? Giải thích cho chúng tôi cách bạn:
 • Xác định các vấn đề trên trang web
 • Các phương thức phát triển được sử dụng để đánh giá vấn đề
 • Đánh giá tình huống

Văn bản: TỐI ĐA 2 đoạn

Bao gồm biểu đồ/đồ thị và ảnh chụp màn hình nơi phù hợp

Phần 4 - Hiểu rõ doanh nghiệp

Cuối cùng, bạn đã đưa ra những đề nghị nào cho khách hàng dựa trên công việc của mình? Cho chúng tôi thấy:
 • Khả năng tạo giả thuyết của bạn
 • Hiểu rõ doanh nghiệp có thể áp dụng mà bạn đã phân phối cho cấp CXO?
 • Những ảnh hưởng đến doanh nghiệp nếu các đề nghị của bạn đã được áp dụng

Đăng ký ngay bây giờ

Once you feel that your company has met the requirements of the GACP program, submit your application using the Application Template to gacp-application@google.com and we will contact you typically within 2-3 weeks regarding potential next steps. If it appears that your company may be a good fit for the program, we will set up a phone interview. If not, we may ask for more information or that you re-apply at a later date.

Bạn không thể giới thiệu công ty mình là Đối tác được chứng nhận về Google Analytics và không thể sử dụng biểu tượng GACP cho đến khi Google đã chấp thuận đơn đăng ký của bạn qua email và bạn đã đồng ý trực tuyến với các Điều khoản chương trình đối tác được chứng nhận về Google Analytics