GoogleAnalytics

Giới thiệu về đối tác được chứng nhận

Chương trình Đối tác được chứng nhận về Google Analytics là sự công nhận cho các đại lý và nhà tư vấn cung cấp triển khai phân tích trang web, dịch vụ phân tích và thử nghiệm trang web cũng như dịch vụ tối ưu hóa. Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả Đối tác của chúng tôi đều đã hoàn tất đơn đăng ký dài và quá trình phỏng vấn kiểm tra kiến thức và khả năng của họ để đảm bảo mức chất lượng cao nhất.

Tất cả đối tác của chúng tôi đều được chứng nhận để giúp bạn đo lường các mục tiêu doanh nghiệp của bạn trên web để bạn có thể có được thông tin chuyên sâu có giá trị về khách truy cập. Công ty được chứng nhận cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau bên cạnh phân tích trang web, có phạm vi từ phát triển trang web đến tiếp thị trực tuyến để tư vấn doanh nghiệp nói chung. Bạn có thể cần phải nghiên cứu một số công ty để tìm công ty nào tốt nhất cho bạn.

Giới thiệu về người bán lại Premium

Chương trình Người bán lại được ủy quyền của Google Analytics Premium xác định các Đối tác được chứng nhận của Google Analytics đã được chấp thuận để cung cấp gói Google Analytics Premium trực tiếp cho khách hàng. Điều này bao gồm kiểm toán triển khai, hỗ trợ 24/7 và quản lý tài khoản mà bạn sẽ nhận được nếu bạn đã mua Google Analytics Premium trực tiếp từ Google.

Tìm hiểu thêm