Bảo vệ dữ liệu của bạn.

Google cam kết lưu trữ thông tin trên hệ thống máy tính của chúng tôi an toàn và bảo mật. Chiến lược bảo mật nhiều lớp được triển khai trên toàn bộ tổ chức.

Nguyên tắc bảo mật và riêng tư của Google Analytics tóm tắt các bước mà chúng tôi thực hiện để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Tại Google, chúng tôi nhận thức rất rõ sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và trách nhiệm của chúng tôi là giữ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Là một phần trong trách nhiệm này, chúng tôi cho bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chính sách bảo mật & nguyên tắc của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, kể cả Google Analytics.

Cookie của Google Analytics

Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie của bên thứ nhất để báo cáo tương tác của khách truy cập trên trang web của bạn. Những cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin không phải thông tin nhận dạng cá nhân. Trình duyệt không chia sẻ cookie của bên thứ nhất qua các tên miền.

Đối với khách hàng sử dụng tính năng Google Analytics dành cho nhà quảng cáo hiển thị hình ảnh, cookie DoubleClick bên thứ ba được sử dụng để bật các tính năng, chẳng hạn như tiếp thị lại cho các sản phẩm như AdWords trên Mạng hiển thị của Google. Để biết thêm thông tin về cookie này, hãy truy cập vào Câu hỏi thường gặp về bảo mật quảng cáo của Google. Để quản lý cài đặt của bạn cho cookie này và chọn không tham gia tính năng này, hãy truy cập Cài đặt quảng cáo.

Khách hàng đã bật phương pháp thu thập analytics.js qua Universal Analytics có thể kiểm soát xem họ có muốn đặt cookie hay không. Nếu khách hàng quyết định đặt cookie, thông tin được lưu trữ trong cookie nội bộ của bên thứ nhất được giảm thành định danh ngẫu nhiên (ví dụ: 12345.67890).

Sử dụng địa chỉ IP

Mỗi máy tính và thiết bị kết nối Internet được chỉ định một địa chỉ Giao thức internet (IP). Địa chỉ IP thường được chỉ định theo các nhóm dựa trên quốc gia và có thể thường được sử dụng để xác định quốc gia, tiểu bang và thành phố mà máy tính đang kết nối Internet từ đó. Do trang web cần phải sử dụng địa chỉ IP để Internet hoạt động, nên chủ sở hữu trang web có quyền truy cập địa chỉ IP của khách truy cập bất kể họ có sử dụng Google Analytics hay không. Google Analytics sử dụng địa chỉ IP để cung cấp và bảo vệ tính bảo mật của dịch vụ và để cho chủ sở hữu trang web biết khách truy cập của họ đến từ nơi nào trên thế giới (còn được gọi là "Vị trí địa lý IP").

Google Analytics không chia sẻ thông tin địa chỉ IP thực với khách hàng của Google Analytics. Ngoài ra, một phương pháp được gọi là Che mặt nạ IP cung cấp cho chủ sở hữu trang web sử dụng Google Analytics tùy chọn để cho Google Analytics biết chỉ sử dụng một phần địa chỉ IP, thay vì toàn bộ địa chỉ, để biết vị trí địa lý.

Bảo mật dữ liệu

Google Analytics bảo vệ tính bảo mật dữ liệu của bạn theo một số cách:

Kiểm soát bảo mật

Google cung cấp các quyền kiểm soát sau cho chủ sở hữu trang web đã triển khai Google Analytics và cung cấp cho khách truy cập trang web nhiều lựa chọn hơn về cách dữ liệu của họ được Google Analytics thu thập.

Cài đặt chia sẻ dữ liệu

Cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho phép bạn chia sẻ dữ liệu tài khoản của mình với các sản phẩm và dịch vụ khác. Chia sẻ dữ liệu cung cấp phản hồi về Google Analytics mà chúng tôi có thể sử dụng để tạo các tính năng và tài liệu giáo dục tốt hơn cho bạn. Có một vài loại cài đặt chia sẻ dữ liệu mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Nếu không có tùy chọn nào được chọn, dữ liệu tài khoản của bạn sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ quy trình tự động nào không có liên quan cụ thể đến việc sử dụng và cải thiện Google Analytics hoặc bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt chia sẻ dữ liệu trong tài khoản của bạn.

Kiểm soát dữ liệu của quản trị viên tài khoản

Quản trị viên tài khoản Google Analytics sở hữu dữ liệu Google Analytics của họ.

Người dùng tài khoản có thể xuất báo cáo tổng hợp bất kỳ lúc nào từ Google Analytics sử dụng tùy chọn tải xuống XML, PDF hoặc CSV hoặc qua API báo cáo chính của Google Analytics. Có thể sử dụng dữ liệu đã xuất độc lập mà không có Google Analytics hoặc với các ứng dụng/dịch vụ khác cùng với Google Analytics.

Người dùng tài khoản cũng có thể xóa tiểu sử bên trong tài khoản Google Analytics của họ bất kỳ lúc nào.

Thủ tục và kiểm soát truy cập của nhân viên

Google phân loại dữ liệu Google Analytics là thông tin bảo mật. Kiểm soát truy cập của nhân viên bảo vệ dữ liệu khách hàng khỏi việc truy cập trái phép và chúng tôi tiến hành kiểm tra để đảm bảo kiểm soát được thực thi.

Bảo mật thông tin

Trong tính toán dựa trên web, bảo mật của cả dữ liệu và ứng dụng là rất quan trọng. Google dành nguồn lực đáng kể nhằm bảo mật việc xử lý các ứng dụng và dữ liệu để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ bằng định dạng được mã hóa để tối ưu hóa hiệu suất, thay vì được lưu trữ trong hệ thống tệp truyền thống hoặc theo cách cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân tán trên một số khối vật lý và logic dành cho truy cập dự phòng và truy cập thiết thực, do đó làm xáo trộn dữ liệu từ việc can thiệp.

Các ứng dụng Google chạy trong môi trường nhiều bên được phân phối. Thay vì tách riêng dữ liệu của từng khách hàng vào một máy hoặc một tập hợp các máy, dữ liệu từ tất cả khách hàng của Google (dữ liệu riêng của người tiêu dùng, doanh nghiệp và thậm chí của Google) được phân phối trong cơ sở hạ tầng được chia sẻ bao gồm nhiều máy đồng nhất của Google và được đặt trong trung tâm dữ liệu của Google.

Bảo mật hoạt động và khôi phục thảm họa

Để giảm thiểu gián đoạn dịch vụ do lỗi phần cứng, thảm họa tự nhiên hoặc rủi ro khác, Google triển khai chương trình khôi phục thảm họa toàn diện ở tất cả các trung tâm dữ liệu của Google. Chương trình này bao gồm nhiều thành phần để loại bỏ điểm chịu lỗi duy nhất, bao gồm những điều sau đây: