GoogleAnalytics

Báo cáo mạng xã hội

Cuộc cách mạng truyền thông xã hội là đây và nhanh chóng trưởng thành. Bạn có đang đo lường cuộc cách mạng truyền thông xã hội không? Báo cáo mạng xã hội giúp bạn đo lường tác động của truyền thông xã hội lên các mục tiêu kinh doanh và chuyển đổi của mình. Dữ liệu web và dữ liệu mạng xã hội được tích hợp cung cấp cái nhìn tổng thể về nội dung và cộng đồng của bạn.

Xã hội

Đo lường tác động của truyền thông xã hội lên các số liệu mà bạn quan tâm

Báo cáo Chuyển đổi cho phép bạn xác định số lượng giá trị của mạng xã hội. Báo cáo này hiển thị tỷ lệ chuyển đổi và giá trị chuyển đổi bằng tiền đã xảy ra do giới thiệu từ mỗi mạng xã hội. Liên kết tác động trên mạng xã hội với các số liệu mà bạn quan tâm bằng cách thiết lập mục tiêu có liên quan cho doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu nguồn trên mạng xã hội nào tham chiếu khách truy cập được cam kết

Điều quan trọng là hiểu cộng đồng nào quan trọng đối với thương hiệu của bạn. Báo cáo Nguồn trên mạng xã hội hiển thị đường dẫn ban đầu mà khách truy cập từ mạng xã hội qua trang web của bạn. Báo cáo cũng cho thấy số liệu cam kết và chuyển đổi cho từng mạng xã hội.

Tìm hiểu thêm

Khám phá khách truy cập của bạn đang chia sẻ nội dung gì và họ đang chia sẻ nội dung đó ở đâu

Google +1 và các tính năng chia sẻ khác trên mạng xã hội cung cấp cơ chế dễ dàng để khách truy cập phân tán rộng nội dung của bạn bằng cách chia sẻ với bạn bè. Báo cáo Plugin trên mạng xã hội hiển thị bài viết nào trên trang web của bạn được chia sẻ phổ biến nhất và các nút trên mạng xã hội nào đang được nhấp để chia sẻ chúng (ví dụ: "+1" của Google hoặc Thích của Facebook). Ngoài ra, Luồng hoạt động cho biết khách truy cập tham gia vào nội dung của bạn như thế nào trên các trang web ngoài trang web của riêng bạn.

Tìm hiểu thêm