GoogleAnalytics

Nguồn trên mạng xã hội

Số lượng nền tảng xã hội tiếp tục mở rộng và nơi bạn chọn để dành thời gian tham gia vào cộng đồng có thể tạo sự khác biệt lớn. Báo cáo Nguồn trên mạng xã hội giúp bạn tinh chỉnh vị trí bạn dành thời gian và di chuyển chiến thuật trên mạng xã hội của bạn từ "cảm giác đặc biệt" sang theo hướng dữ liệu.

Nguồn trên mạng xã hội

Tổng quan

Xem các mạng xã hội và trang web nào chuyển lưu lượng truy cập chất lượng cao nhất để bạn có thể tinh chỉnh chiến dịch trên mạng xã hội.

Tại sao sử dụng Nguồn trên mạng xã hội?

Chúng tôi đã thực hiện công việc cho bạn: tất cả lưu lượng truy cập trên mạng xã hội của bạn giờ đây đều ở một vị trí thuận tiện.

  • Nhận tổng quan về mạng xã hội quan trọng đối với thương hiệu của bạn
  • Xem mạng nào đang gửi cho bạn lưu lượng truy cập
  • Hình ảnh hóa cách khách truy cập phát sinh từ mạng xã hội thông qua trang web của bạn.
  • Sử dụng nguồn trên mạng xã hội để khám phá nền tảng xã hội nào có liên quan nhất đến trang web của bạn

Cách hoạt động?

Báo cáo nguồn lưu lượng truy cập của Google Analytics cho phép bạn đo lường và phân tích lưu lượng truy cập từ các nguồn khác nhau như tìm kiếm hoặc giới thiệu. Báo cáo Nguồn trên mạng xã hội tự động phân đoạn và nhóm lưu lượng truy cập giới thiệu từ hàng trăm mạng xã hội, cho phép bạn tập trung vào phân tích.

  • Các mạng xã hội khởi nguồn nhóm lưu lượng truy cập giới thiệu trên các nền tảng - ví dụ: YouTube
  • Xác định mạng nào đang thúc đẩy lưu lượng truy cập đến bất kỳ trang cụ thể nào
  • Xác định nội dung nào phổ biến trên tất cả các mạng xã hội khác nhau
  • Biểu đồ so sánh hiển thị tất cả lưu lượng truy cập và lưu lượng truy cập từ các nguồn trên mạng xã hội

Tôi tìm Nguồn trên mạng xã hội ở đâu?

Bạn có thể tìm báo cáo Nguồn trên mạng xã hội trong tab Báo cáo chuẩn bên dưới Nguồn lưu lượng > Mạng xã hội > Nguồn.