GoogleAnalytics

Kênh đa kênh

Vượt qua nhấp chuột cuối cùng -- xem các kênh tiếp thị của bạn làm việc cùng nhau như thế nào để tạo doanh số bán hàng và chuyển đổi.

Tổng quan

Khách hàng của bạn nghiên cứu, so sánh và đưa ra quyết định mua hàng tại những thời điểm và ở những vị trí khác nhau, vì vậy, việc đo lường lợi tức hoàn toàn dựa vào nhấp chuột cuối cùng sẽ cung cấp bức tranh không hoàn thiện và có khả năng bỏ lỡ thông tin chi tiết quan trọng về cách bạn tiếp cận khách hàng có giá trị nhất của mình.

Kênh đa kênh trong Google Analytics cho phép bạn xem xét các tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác nhau và cho bạn biết các kênh này làm việc cùng nhau như thế nào để tạo doanh số bán hàng và chuyển đổi. Quan trọng hơn, công cụ này giúp bạn đưa ra các quyết định tiếp thị quan trọng về đầu tư quảng cáo ở cấp vĩ mô -- kênh -- cũng như ở cấp vi mô, ví dụ: từ khóa và vị trí đặt quảng cáo.

Cách hoạt động?

Năm báo cáo Kênh đa kênh cho thấy khách hàng đã tương tác với những kênh nào trong suốt 30 ngày trước khi chuyển đổi hoặc mua hàng. Những báo cáo này cung cấp số liệu có giá trị, chẳng hạn như:

  • Chuyển đổi được hỗ trợ tiết lộ cách thức và thời điểm các kênh khác nhau có tác động đến chuyển đổi
  • Trễ thời gian giúp hiểu được thời gian dẫn đến chuyển đổi
  • Độ dài đường dẫn cho bạn biết số lần tương tác trước khi chuyển đổi
  • Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu minh họa các tuyến mà khách hàng của bạn thực hiện

Tại sao sử dụng Kênh đa kênh?

  • Xem tất cả các kênh tiếp thị kỹ thuật số tại một vị trí
  • Hiểu rõ hơn giá trị nỗ lực tiếp thị của bạn
  • Xem bức tranh hoàn thiện về các bước mà khách hàng của bạn thực hiện trước khi mua hàng hoặc chuyển đổi
  • Cải thiện tiếp thị của bạn dựa trên hiệu suất của kênh
  • Đưa ra quyết định đặt giá thầu tiếp thị kỹ thuật số phù hợp

Câu chuyện thành công của khách hàng

ONYX HOSPITALITY GROUP

"Giờ đây, Kênh đa kênh cung cấp cho chúng tôi khả năng thấy khách hàng tiếp cận trang web và chuyển đổi như thế nào--từ tất cả các kênh của chúng tôi. Kênh đa kênh cho phép chúng tôi thực hiện phân tích phân bổ về hoạt động tiếp thị trực tuyến của chúng tôi, xem xét chúng như là sự kết hợp của các kênh và các bước thành công khác nhau, thay vì các kênh được nhấp cuối cùng riêng biệt".