Báo cáo trang web trên điện thoại di động

Hiểu lưu lượng truy cập từ điện thoại di động vào trang web của bạn có thể cung cấp cho bạn chỉ báo xem bạn có cần triển khai thiết kế phản hồi hoặc liệu lưu lượng truy cập có canh chỉnh trang web trên điện thoại di động riêng lẻ hay không. Do việc sử dụng thiết bị di động liên tục phát triển và sự thay đổi về sở thích của khách hàng, nên phân tích và tối ưu hóa cho thiết bị di động là trọng tâm của chiến lược và thành công của bạn.

Thiết bị di động

Báo cáo tổng quan: xem nhanh mức độ hoạt động hiệu quả của thiết bị di động đối với trang web của bạn

Báo cáo tổng quan cung cấp bảng phân tích về khách truy cập xem khách truy cập có truy cập bằng cách sử dụng thiết bị di động hay không. Nhanh chóng xác định mức lưu lượng truy cập của bạn từ điện thoại di động và các số liệu quan trọng được kết hợp với những khách truy cập đó chẳng hạn như tỷ lệ thoát và thời lượng truy cập để xác định xem trải nghiệm trên điện thoại di động có đáp ứng mong đợi của người dùng không.

Tìm hiểu thêm.

Báo cáo trên thiết bị di động: biết nền tảng di động nào làm việc tốt nhất

Khám phá khách truy cập đang sử dụng thiết bị nào để tìm trang web của bạn để bạn có thể trình bày thương hiệu của mình bằng các định dạng tốt nhất cho các thiết bị đó. Google Analytics có thể hiển thị những hệ điều hành trên điện thoại di động và thiết bị di động cụ thể nào đưa khách truy cập đến trang web, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc trang truyền thông xã hội của bạn.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo lớp phủ bản đồ: xem lưu lượng truy cập trên điện thoại di động đến từ đâu

Xem thống kê theo vị trí (tab Lớp phủ bản đồ) cho phép bạn hiểu được nguồn gốc hiện tại của lưu lượng truy cập từ điện thoại di động, cũng như đưa ra dự đoán về nơi lưu lượng truy cập sẽ tăng.

Tìm hiểu thêm