GoogleAnalytics

Tạo mô hình phân bổ

72% nhà tiếp thị và đại lý được khảo sát đồng ý rằng phân bổ tiếp thị cho phép phân bổ ngân sách tốt hơn trên các kênh và lợi tức tốt hơn.* Công cụ tạo mô hình phân bổ giúp dễ dàng tạo và so sánh các mô hình để bạn có thể cải thiện hoạt động tiếp thị của mình trong tương lai.

Tổng quan

Cung cấp tín dụng cho tất cả các kênh tiếp thị kỹ thuật số của bạn với Tạo mô hình phân bổ. Bằng cách xây dựng, tùy chỉnh và so sánh mô hình, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tác động của các chương trình tiếp thị khác nhau khi chúng làm việc cùng nhau để thúc đẩy doanh số bán hàng và chuyển đổi. Khi đó, bạn có thể tạo ngân sách dựa trên giá trị thực tế hơn, chạy các chiến dịch tiếp thị cân bằng hơn và cải thiện kết quả của mình.

Lợi ích

  • Tạo mô hình phân bổ làm việc với dữ liệu Mục tiêuThương mại điện tử mà bạn theo dõi trong Google Analytics. Không yêu cầu thiết lập bổ sung.
  • Tạo, điều chỉnh và tùy chỉnh mô hình phân bổ trong vài phút -- tư vấn thiết lập hoặc triển khai "hộp đen" không dài.
  • So sánh giá trị trên các kênh, bao gồm tìm kiếm có trả tiền và tìm kiếm không phải trả tiền, email, tiếp thị đơn vị liên kết, quảng cáo hiển thị hình ảnh, vị trí trên điện thoại di động và nhiều kênh khác.
  • Số liệu thay đổi phần trăm cho phép bạn so sánh giá trị trên các mô hình cho các kênh khác nhau, nguồn giới thiệu, chiến dịch, từ khóa và dữ liệu thống kê khác.
  • Xem song song tối đa 3 mô hình để nhanh chóng nắm bắt được sự khác biệt giữa các giá trị.
  • Sử dụng trình tạo mô hình tùy chỉnh để dễ dàng xác định quy tắc trọng số tín dụng dựa trên vị trí, loại tương tác, nguồn lưu lượng, chiến dịch, từ khóa cụ thể, cam kết trên trang web và hơn thế nữa.
  • Xem dữ liệu ngay lập tức trong giao diện dễ sử dụng.