Chỉ trả tiền khi có kết quả.

Với AdWords Express, bạn kiểm soát số tiền mình chi tiêu bằng cách đặt ngân sách. Chúng tôi sẽ đề xuất phạm vi ngân sách khi bạn đăng ký.

Đặt giới hạn của bạn

Chọn ngân sách của bạn.

Bạn có thể điều chỉnh ngân sách và ngừng hoặc thay đổi quảng cáo của mình bất cứ lúc nào. Để cung cấp cho bạn ước tính số tiền bạn phải chi tiêu, chúng tôi sẽ đề xuất ngân sách dựa trên danh mục doanh nghiệp và vị trí khi bạn đăng ký AdWords Express.

Ước lượng ngân sách nhanh chóng.

Bạn không chắc chắn số tiền cần phân bổ cho quảng cáo? Xem các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn đang lập ngân sách bao nhiêu và xem số nhấp chuột ước tính mỗi tháng mà họ nhận được.*

Chỉnh sửa ngân sách

Trung bình 100000 VND mỗi ngày ?

Tối đa 3000000 VND mỗi tháng

Phạm vi ngân sách của đối thủ cạnh tranh điển hình

0 - 100627 - 1045 nhấp chuột ước tính vào quảng cáo của bạn mỗi tháng

Nhận được kết quả

Không truy cập, không mất phí.

Đăng ký AdWords Express miễn phí. Bạn chỉ trả tiền khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn hoặc gọi cho bạn. Nói cách khác, bạn chỉ trả tiền khi AdWords Express làm việc.