Cách AdWords Express mang lại kết quả.

Bắt đầu dễ dàng và chỉ mất khoảng 15 phút.

cửa hàng dụng cụ kim khí

Dụng cụ kim khí của Harry - Giá cả và dịch vụ tuyệt vời

Quảng cáo example-business.com

Các dụng cụ chất lượng, giá cả hợp lý cho chăm sóc nhà cửa và vườn tược.

1 Tạo quảng cáo của bạn.

Bắt đầu bằng cách viết quảng cáo cho mọi người biết những gì bạn cung cấp. Tiếp theo, chọn danh mục doanh nghiệp mô tả đúng nhất về bạn và đặt ngân sách hàng tháng của bạn. Tất cả chỉ có thế — quảng cáo của bạn đã sẵn sàng hoạt động.

Danh mục

Cửa hàng dụng cụ kim khí

Mô tả quảng cáo

Dụng cụ kim khí của Harry
Giá cả và dịch vụ tuyệt vời
Tiếp theo

Dụng cụ kim khí của Harry - Giá cả và dịch vụ tuyệt vời®

Quảng cáo example-business.com

Các dụng cụ chất lượng, giá cả hợp lý cho chăm sóc nhà cửa và vườn tược.

2 Mọi người nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Google.

Khi mọi người tìm kiếm những gì bạn cung cấp, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện phía trên hoặc phía dưới kết quả tìm kiếm.

cửa hàng dụng cụ kim khí

Dụng cụ kim khí của Harry - Giá cả và dịch vụ tuyệt vời

Quảng cáo example-business.com

Các dụng cụ chất lượng, giá cả hợp lý cho chăm sóc nhà cửa và vườn tược.

cửa hàng dụng cụ kim khí trong khu vực của bạn

3 Bạn có được nhiều khách hàng hơn.

Khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ thấy trang web hoặc trang Google Doanh nghiệp của tôi miễn phí của bạn. Họ cũng có thể gọi trực tiếp cho doanh nghiệp của bạn. Hơn hết, bạn sẽ chỉ trả tiền khi ai đó nhấp chuột hoặc gọi điện thoại.