Khám phá xem AdSense dễ sử dụng tới mức nào.

Bắt đầu nhận thanh toán, chỉ trong bốn bước.

Chọn quảng cáo bạn muốn trên trang web của mình

Nhiều tùy chọn hơn có nghĩa là nhiều cơ hội hơn để kiếm doanh thu. Chọn loại và định dạng quảng cáo phù hợp cho trang web của bạn. Loại quảng cáo bao gồm văn bản, hiển thị hình ảnh hoặc kết hợp cả hai. Khám phá nhiều loại định dạng quảng cáo đa dạng của chúng tôi.

Chọn nơi bạn muốn quảng cáo xuất hiện.

Sao chép và dán đoạn mã vào trang web của bạn, nơi bạn muốn hiển thị quảng cáo.

Theo dõi những quảng cáo được trả tiền cao nhất đi vào hoạt động

Nhà quảng cáo đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo của bạn trong một phiên đấu giá thời gian thực.

Để chúng tôi lo vấn đề kiếm tiền.

Chúng tôi xử lý quy trình lập hóa đơn tất cả các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo. Khi có người xem hoặc nhấp vào quảng cáo, bạn sẽ tự động kiếm được tiền. Bạn được thanh toán sau khi đã tích lũy một số tiền tối thiểu nhất định.

Nhiều cách kiếm tiền hơn

Trang web trò chơi

Hiển thị quảng cáo video, hiển thị hình ảnh hoặc văn bản trong các trò chơi dựa trên web của riêng bạn. Thật dễ dàng để bắt đầu, cho dù bạn kết hợp với một trong những đối tác công nghệ của chúng tôi hoặc xây dựng việc phân phát quảng cáo trực tiếp vào trò chơi của mình.

Đăng ký ngay bây giờ

Nhiều cách kiếm tiền hơn

Nội dung video

Tích hợp quảng cáo lớp phủ hoặc trong dòng vào nội dung video của bạn. AdSense cho phép bạn truy cập vào một lượng lớn các cả nhà quảng cáo video, cả trên toàn cầu và tại địa phương.

Đăng ký ngay bây giờ