Bạn cần trợ giúp từ một chuyên gia?

Trang web có lưu lượng truy cập cao hơn có những nhu cầu cụ thể. Nếu bạn là một đại lý quản lý một trang web có ít nhất 3.000.000 lượt xem trang hàng tháng hoặc một chủ sở hữu trang web có trên 300.000 lượt xem trang hàng tháng, chuyên gia AdSense có thể giúp bạn bắt đầu và tận dụng tối đa tài khoản mới của bạn.

Để có câu trả lời nhanh chóng, hãy đến Trung tâm trợ giúp.

Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.firstname ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.lastname ]}
Địa chỉ mà email trả lời của chúng tôi sẽ được gửi đến. Nếu bạn có địa chỉ email được liên kết với tài khoản AdSense của mình, vui lòng cung cấp địa chỉ này ở đây.
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ. Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.email ]}
Đây là trường bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.company ]}
Trường này là bắt buộc. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. {[ formCtrl.serverErrors.phone_number ]}

Chọn tất cả những tùy chọn phù hợp.

Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.reach_time ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.signed_up ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.publisher_id ]}
Trường này là bắt buộc. {[ formCtrl.serverErrors.role ]}
Đây là trường bắt buộc. Vui lòng nhập URL trang web hợp lệ (bao gồm cả http://). {[ formCtrl.serverErrors.siteurl ]}
Chọn tất cả các tùy chọn phù hợp. {[ formCtrl.serverErrors.monthly_page_views ]}
Đây là trường bắt buộc. Vui lòng nhập URL trang web hợp lệ (bao gồm cả http://). {[ formCtrl.serverErrors.siteurl ]}
Chọn tất cả các tùy chọn phù hợp. {[ formCtrl.serverErrors.monthly_page_views ]}

Mẹo email: Các mẹo cho bạn thấy những gì mà chỉ một thay đổi có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

AdSense Insider: Email hàng quý của chúng tôi tóm lược những thông tin cập nhật sản phẩm mới nhất và làm nổi bật các nghiên cứu điển hình thành công.

Mời tham gia sự kiện: Hãy cho tôi biết khi có sự kiện AdSense hoặc Xuất bản của Google ở gần.

Vui lòng điền vào tất cả các trường bắt buộc trước khi tiếp tục.

* Bắt buộc

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của Google.

Thu phóng! Tính năng này sắp được phát hành.

Cảm ơn đã cho chúng tôi biết thêm về bạn. Đôi khi nhóm chúng tôi có thể có thêm câu hỏi, vì vậy, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ xem xét một số vấn đề để xem cách chúng tôi làm có thể trợ giúp với tài khoản AdSense của bạn.