Sự khác biệt của AdSense.

Trong năm 2015, chúng tôi đã thanh toán gần 10 tỷ đô la cho các nhà xuất bản của chúng tôi. Đó là sức mạnh của AdSense.

Quảng cáo phù hợp với bạn

Xem sự khác biệt mà quảng cáo chất lượng cao tạo ra.

Quảng cáo — bao gồm văn bản, hiển thị hình ảnh, đa phương tiện, v.v. — được xem xét để đảm bảo nội dung an toàn cho gia đình và thích hợp với đối tượng như đối tượng của bạn.

Xem tất cả các loại quảng cáo

Có nhu cầu về khoảng không của bạn

Nhà quảng cáo liên tục đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo.

Hàng triệu nhà quảng cáo tham gia cạnh tranh cho khoảng không quảng cáo. Điều đó có nghĩa là nhiều tiền hơn, nhiều quảng cáo phù hợp hơn và nhiều khoảng không quảng cáo được lấp đầy hơn.

Bạn kiểm soát hình thức

Bạn quyết định cách quảng cáo xuất hiện.

Chọn nơi quảng cáo xuất hiện và thay đổi giao diện quảng cáo văn bản cho phù hợp với trang web của bạn. Thậm chí bạn có thể kiểm soát danh mục quảng cáo bạn cho phép. Trang web của bạn. Quy tắc của bạn.

Thân thiện với thiết bị di động

Kết nối với đối tượng của bạn bất kể họ ở đâu.

Tính năng di động được tích hợp vào AdSense. Đơn vị quảng cáo đáp ứng tự động điều chỉnh theo các kích thước màn hình khác nhau, do đó, bạn có thể tạo ra trải nghiệm người dùng tuyệt vời và tiếp tục kiếm doanh thu khi mọi người xem trang web của bạn trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Thông tin chi tiết tùy chỉnh

Xem những gì hoạt động tốt và khắc phục những gì chưa hoạt động tốt.

Hiểu thực trạng với Báo cáo hiệu suất.

Các chỉ số hiệu suất giúp bạn thấy được nơi nào có thể tăng lợi nhuận bằng các tinh chỉnh phù hợp. Bạn cũng có thể nhận được số liệu thống kê khi di chuyển với ứng dụng dành cho thiết bị di động của AdSense

So sánh và học hỏi với các Thử nghiệm AdSense.

Nhanh chóng tạo, chạy và phân tích thử nghiệm A/B mà không phải thay đổi mã của bạn. Thử nghiệm AdSense cho phép bạn so sánh một trong những cài đặt quảng cáo của mình với một biến thể để xem biến thể nào hoạt động tốt hơn.

Làm được nhiều hơn với AdSense

Khai thác nhiều tính năng hơn với tài khoản AdSense của bạn.

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Xem thông tin cập nhật về tài khoản AdSense của bạn trong khi duyệt trong Chrome. Có được thông tin tóm tắt về thu nhập và hiệu suất trang web của bạn ngay từ thanh công cụ, cũng như các lớp phủ quảng cáo cung cấp kiểm soát chặn và báo cáo trong trang.

Cài đặt thanh công cụ