Hãy trở thành đối tác

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp những người sáng tạo nội dung phát triển. Hãy trở thành Đối tác xuất bản được chứng nhận. Khi đó, bạn sẽ có quyền tiếp cận các dịch vụ và nhóm khách hàng của Google để mở rộng công việc kinh doanh của mình, đồng thời giúp đỡ người khác phát triển.

Áp dụng ngay

Lợi ích

Là một đối tác, bạn sẽ được tiếp cận với khách hàng mới trên Google và được hưởng những lợi ích sẽ giúp bạn quản lý cơ sở khách hàng ngày càng lớn của mình. Hãy tận dụng dịch vụ quản lý tài khoản cũng như dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp thị và sự kiện của Google. Trau dồi kiến thức chuyên môn của bạn về các sản phẩm của Google với các khóa đào tạo tùy chỉnh. Huy hiệu Đối tác xuất bản được chứng nhận sẽ không chỉ giúp bạn nổi bật trong đám đông mà còn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào mạng lưới đối tác toàn cầu duy nhất.

Quản lý tài khoản và hỗ trợ tiếp cận lãnh đạo Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo Phát triển kinh doanh và tiếp thị
Người quản lý đối tác chiến lược được chỉ định Thông tin chi tiết về lộ trình sản phẩm và quyền truy cập sớm vào các tính năng Huy hiệu Đối tác
Quyền truy cập các tính năng và sản phẩm cho Đối tác của Google Chương trình đào tạo tùy chỉnh Có tên trong Thư viện đối tác của Google
Đánh giá doanh nghiệp thường xuyên Quyền truy cập độc quyền vào nền tảng đào tạo Chứng nhận sản phẩm
Hỗ trợ kỹ thuật Các cơ hội đồng tiếp thị độc quyền với Google (Ví dụ: các sự kiện dành cho nhà xuất bản)
Quyền truy cập vào các tài nguyên chỉ dành cho đối tác Lời mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh dành cho Đối tác xuất bản được Google chứng nhận
Quyền truy cập vào cộng đồng Đối tác xuất bản được Google chứng nhận trên toàn cầu Giới thiệu khách hàng
Quyền tiếp cận Tài liệu và dịch vụ hỗ trợ tiếp thị
Khảo sát mức độ hài lòng hàng năm dành cho các nhà xuất bản

Quản lý tài khoản và hỗ trợ tiếp cận lãnh đạo

 • Người quản lý đối tác chiến lược được chỉ định
 • Quyền truy cập các tính năng và sản phẩm cho Đối tác của Google
 • Đánh giá doanh nghiệp thường xuyên

Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo

 • Thông tin chi tiết về lộ trình sản phẩm và quyền truy cập sớm vào các tính năng
 • Chương trình đào tạo tùy chỉnh
 • Quyền truy cập độc quyền vào nền tảng đào tạo
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Quyền truy cập vào các tài nguyên chỉ dành cho đối tác
 • Quyền truy cập vào cộng đồng Đối tác xuất bản được Google chứng nhận trên toàn cầu

Phát triển kinh doanh và tiếp thị

 • Huy hiệu Đối tác
 • Có tên trong Thư viện đối tác của Google
 • Chứng nhận sản phẩm
 • Các cơ hội đồng tiếp thị độc quyền với Google (Ví dụ: các sự kiện dành cho nhà xuất bản)
 • Lời mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh dành cho Đối tác xuất bản được Google chứng nhận
 • Giới thiệu khách hàng
 • Quyền tiếp cận Tài liệu và dịch vụ hỗ trợ tiếp thị
 • Khảo sát mức độ hài lòng hàng năm dành cho các nhà xuất bản

Tham gia với chúng tôi

Bạn có cam kết giúp những người sáng tạo nội dung thành công và phát triển mối quan hệ tích cực không? Bạn có kiến ​​thức chuyên môn về các giải pháp xuất bản của chúng tôi và/hoặc sẵn lòng tham gia khóa đào tạo và xin chứng nhận không? Bạn có cam kết duy trì hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh không? Bạn có các dịch vụ, sản phẩm và công nghệ độc đáo có thể giúp các nhà xuất bản thành công không? Nếu bạn muốn hiển thị huy hiệu Đối tác xuất bản được chứng nhận trên trang web của mình và trả lời có cho các câu hỏi nêu trên, thì bạn đã sẵn sàng đăng ký.

Áp dụng ngay