Tạo quảng cáo của bạn

Chiến dịch quảng cáo tuyệt vời luôn bắt đầu bằng một mẫu quảng cáo tuyệt vời. Công cụ Trình tạo quảng cáo hiển thị trong AdWords cho phép bạn dễ dàng tạo bất kỳ quảng cáo nào, và hoàn toàn miễn phí.

hình video thu nhỏ
  • Tạo quảng cáo hình ảnh miễn phí, chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.
  • Chọn mẫu và tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và bố cục cho quảng cáo từ hàng trăm mẫu sẵn có.
  • Sử dụng hình ảnh từ kho lưu trữ của chúng tôi, từ máy tính hay thậm chí trực tiếp từ trang web của bạn.
  • Dễ dàng cập nhật quảng cáo của bạn hoặc tạo quảng cáo mới cho các chào hàng khác nhau.

Bạn sẵn sàng tự tạo một mẫu quảng cáo hình ảnh sinh động?

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google tại www.adwords.google.com.vn.
  2. Chọn chiến dịch bạn sẽ chạy quảng cáo mới và nhấp vào tab 'Quảng cáo'.
  3. Nhấp vào 'Quảng cáo mới' và sau đó chọn Trình tạo quảng cáo hiển thị.
  4. Tùy chỉnh và lưu quảng cáo của bạn.