Định dạng Quảng cáo hiển thị

Thu hút khách hàng mới với quảng cáo bắt mắt. Chiến dịch quảng cáo tuyệt vời bắt đầu bằng quảng cáo tuyệt vời. Và với Mạng hiển thị của Google, bạn có thể chọn cách quảng cáo đa dạng từ nhiều định dạng và kích thước với quảng cáo chữ, quảng cáo hình ảnh tĩnh và động, quảng cáo đa tương tác và video. Bạn cũng có thể tự tạo mẫu quảng cáo chỉ trong vài phút bằng cách sử dụng Trình tạo quảng cáo hiển thị miễn phí trong công cụ Adwords.


Quảng cáo chữ

  • Giống như quảng cáo trên trang Google Tìm Kiếm.
  • Bao gồm dòng tiêu đề, hai dòng văn bản (35 ký tự mỗi dòng) và URL.
  • Tạo một loạt quảng cáo chữ để xem mẫu nào hoạt động hiệu quả nhất.
Quảng cáo chữ

Quảng cáo hình ảnh

Những quảng cáo này cho phép bạn chọn hình ảnh phù hợp, tùy chỉnh bố cục và màu nền.

Quảng cáo hình ảnh

Quảng cáo đa truyền thông

  • Quảng cáo đa phương tiện về cơ bản là quảng cáo hình ảnh có yếu tố tương tác, hoạt ảnh hoặc các khía cạnh khác có thể thay đổi tùy thuộc vào ai đang xem quảng cáo và cách họ tương tác với quảng cáo.
  • Ví dụ về quảng cáo đa phương tiện bao gồm: quảng cáo với xoay vòng sản phẩm di chuyển; hoặc quảng cáo có lớp hoạt ảnh di chuyển vào vị trí.

Xem ví dụ về quảng cáo đa tương tác.

Quảng cáo video

Tạo quảng cáo và nhúng video phát trực tiếp trong quảng cáo.

Quảng cáo video