Công cụ quản trị trang web của Google

Bạn muốn được tìm thấy trên web. Chúng tôi muốn giúp bạn.

Nhận dữ liệu, công cụ và chẩn đoán để có trang web tốt, thân thiện với Google.

Đăng nhập vào Công cụ quản trị trang web

Bắt đầu

Công cụ quản trị trang web

Hiểu và cải tiến trang web của bạn trong Tìm kiếm của Google.
Bắt đầu

Giáo dục quản trị viên web

Video và bài viết để giúp bạn được tìm thấy trên Google.
Tìm hiểu thêm

Cần trợ giúp?

Trung tâm trợ giúp

Sửa lỗi và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Xin trợ giúp