Kết nối sáng suốt

Hướng dẫn gia đình của bạn không thu xếp gặp mặt trực tiếp người mà họ “gặp gỡ” trên mạng và không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ trên mạng. Các công cụ của Google giúp bạn và gia đình có thể dễ dàng tương tác trên mạng với những người mà bạn biết và tránh những người mà bạn không quen biết. Khi con cái đang ở độ tuổi vị thành niên của bạn bắt đầu sử dụng các công cụ giao tiếp trên mạng như Hangouts, Google+ và Blogger, bước đầu tiên luôn là có một cuộc trao đổi về cách đưa ra lựa chọn sáng suốt và là một công dân tốt trên mạng.

Công cụ bảo vệ an toàn

Khám phá các công cụ bảo vệ an toàn của Google được thiết kế nhằm giúp gia đình của bạn giám sát thanh danh của họ trên mạng.

YouTube

Quản lý nhận xét trên YouTube

Nếu người nào đó đưa ra nhận xét về video hoặc kênh của bạn mà bạn không thích thì bạn có thể chặn họ trên YouTube. Điều này có nghĩa là họ sẽ không thể nhận xét về nội dung của bạn hoặc gửi cho bạn tin nhắn riêng tư.

Tìm hiểu thêm

Để chặn người nào đó trên YouTube, hãy truy cập trang Kênh của họ. Trang này có URL tương tự như sau: www.youtube.com/user/NAME.

Trên tab “Giới thiệu”, nhấp vào biểu tượng cờ.

Cuối cùng, nhấp vào chặn người dùng.

YouTube

Chia sẻ video với người xem phù hợp

Cho dù bạn muốn giữ một video ở chế độ riêng tư, chia sẻ video đó với một vài bạn bè hoặc công khai video đó với mọi người thì có một cài đặt bảo mật dành cho bạn. Trên YouTube, video được đặt thành “Công khai” theo mặc định nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi cài đặt trong “Cài đặt bảo mật” khi tải lên video đó. Nếu sau đó bạn thay đổi quyết định, bạn có thể thay đổi chế độ bảo mật của video đã tải lên.

Tìm hiểu thêm

Để thay đổi Cài đặt bảo mật, hãy truy cập Trình quản lý video.

Tìm video mà bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa.

Truy cập trình đơn thả xuống “Cài đặt bảo mật”.

Chọn Công khai để chia sẻ với tất cả mọi người, Không công khai để chia sẻ với những người có liên kết tới video đó hoặc Riêng tư để chia sẻ với người dùng cụ thể.

Nhấp vào Lưu thay đổi.

Google+

Dừng nhận xét hoặc thẻ không mong muốn

Nếu bạn không muốn nhìn thấy bài đăng của người nào đó trên Google+, bạn có thể chặn họ bằng cách truy cập tiểu sử của họ và chọn Báo cáo/chặn [tên của người đó]. Bạn cũng có thể ẩn bài đăng cụ thể để không còn nhìn thấy bài đăng đó trong luồng của mình.

Tìm hiểu thêm

Để chặn người nào đó trên máy tính để bàn, hãy truy cập tiểu sử của họ.

Ở phía bên của tiểu sử, nhấp vào Báo cáo/chặn [tên của người đó].

Xác nhận rằng bạn muốn chặn người đó.

Google+

Chọn nội dung cập nhật của người bạn muốn xem trong luồng của mình

Nếu người nào đó thêm bạn vào vòng kết nối của họ nhưng bạn không muốn tương tác với họ thì sao? Nếu bạn không muốn chặn họ thì thay vào đó bạn có thể bỏ qua họ. Nếu bạn bỏ qua một người dùng thì bạn sẽ không còn nhận được thông báo từ họ hoặc trang của họ nữa.

Tìm hiểu thêm

Mở Google+.

Truy cập tiểu sử/trang của người nào đó.

Nhấp vào mũi tên bên dưới ảnh tiểu sử và thông tin của họ.

Chọn “Bỏ qua [người/trang]”.

YouTube

Kiểm soát người trò chuyện về video của bạn

Bạn có thể kiểm duyệt dễ dàng nhận xét trên kênh YouTube của mình. Bạn có thể chọn xóa nhận xét hoặc ẩn nhận xét khỏi một số người nhất định hoặc giữ không cho xuất bản những nhận xét có các từ khóa nhất định trước khi bạn xem xét các nhận xét đó.

Tìm hiểu thêm

Để kiểm duyệt nhận xét, nhấp vào mũi tên ở phía trên bên phải của nhận xét để xem các tùy chọn của bạn.

Nhấp Xóa để gỡ nhận xét đó khỏi YouTube.

Bạn cũng có thể nhấp vào Cấm khỏi kênh để chặn người dùng đăng nhận xét về video và kênh của bạn.

Trong Cài đặt nhận xét, bạn có thể yêu cầu phê duyệt đối với tất cả nhận xét mới trước khi các nhận xét đó được đăng hoặc bạn có thể tắt nhận xét.

Cài đặt nhận xét cho phép bạn đặt ai có thể nhận xét trên kênh của bạn cho bộ lọc. Bạn cũng có thể chặn nhận xét có các từ nhất định.

Xem thêm công cụ bảo vệ an toàn