Báo cáo hàng giả

Không ai muốn bị lừa mua phải hàng giả. Hàng giả có thương hiệu hoặc biểu trưng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với thương hiệu của một mặt hàng khác. Chúng bắt trước các đặc điểm thương hiệu của sản phẩm nhằm cố mạo nhận là hàng chính hãng của chủ sở hữu thương hiệu.

Google coi mọi trường hợp sử dụng sai các dịch vụ của Google để quảng cáo hoặc bán hàng giả đều rất nghiêm trọng. Tại những nơi các sản phẩm hoặc dịch vụ do Google lưu trữ được sử dụng để quảng cáo hoặc bán hàng hóa, chúng tôi có chính sách rõ ràng chống lại việc sử dụng hàng giả. Chúng tôi dành đáng kể các tài nguyên máy móc và kỹ thuật của mình để ngăn trường hợp lạm dụng vi phạm các chính sách của mình, bao gồm cả hàng giả. Tuy nhiên, một lượng lớn các trang web được trả về trong kết quả của Google Tìm kiếm là các trang web của bên thứ ba, chứ không phải các sản phẩm hoặc dịch vụ do Google lưu trữ. Nếu bạn lo ngại về nội dung xuất hiện trên trang web, vui lòng liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu trang web hoặc nếu bạn có được lệnh tòa, hãy xem xét quy trình chủ động xử lý lệnh tòa của chúng tôi. Hãy xem Các mẹo giúp an toàn khi mua sắm trực tuyến của chúng tôi. Các mẹo này có thể giúp bạn nhận biết các trang web bán hàng giả.

Chúng tôi cũng cung cấp cho người tiêu dùng và các chủ sở hữu thương hiệu biểu mẫu để báo cáo lạm dụng. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu này qua các trung tâm trợ giúp của từng sản phẩm riêng lẻ (xem tất cả Trung tâm trợ giúp của Google) và bao gồm những trung tâm sau: