GoogleMobile

YouTube dành cho điện thoại di động

YouTube dành cho điện thoại di động có nghĩa là có hàng triệu video ở ngay trong điện thoại của bạn.

Tải YouTube dành cho điện thoại di động

Truy cập URL này trong trình duyệt trên điện thoại của bạn:

m.google.com.vn/youtube

Nhấp vào hình thu nhỏ để xem hình ảnh lớn hơn

Tính năng

Các Điện thoại được Hỗ trợ

Lựa chọn Quyền truy cập Android BlackBerry iPhone Nokia S60 Windows Khác
Ứng dụng YouTube được cài đặt trước
Tải xuống từ m.youtube.com.vn/app
Phiên bản dựa trên web trên m.youtube.com.vn