Google Hình ảnh

Google Hình ảnh với chức năng sắp xếp

Khi bạn tìm kiếm hình ảnh, bạn không chỉ thấy hình ảnh liên quan đến tìm kiếm, mà bạn cũng có thể sắp xếp kết quả theo chủ đề.

  1. Vào images.google.com và nhập truy vấn của bạn hoặc tìm trên Google và nhấp vào tab Hình ảnh ở ngăn bên trái của trang kết quả.
  2. Nhấp Sắp xếp theo chủ đề ở ngăn bên trái.

Thử một số tìm kiếm bây giờ: