GoogleMobile

Google Earth dành cho điện thoại di động

Khám phá thế giới từ lòng bàn tay bạn. Xem video

Tải Google Earth dành cho điện thoại di động

Truy cập URL này trong trình duyệt trên điện thoại của bạn:

m.google.com.vn/earth

Nhấp vào hình thu nhỏ để xem hình ảnh lớn hơn

Tính năng

Lưu ý: Không phải tất cả các tính năng đều sẵn có trên tất cả các điện thoại. Google Earth dành cho điện thoại di động hiện sẵn có trên Nexus One, iPhone và Droid. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm Trợ giúp.

Cách tải Google Earth dành cho điện thoại di động

Google Earth hiện sẵn có trên Nexus One, iPhone và Droid. Cho dù bạn đang sử dụng loại điện thoại nào, bạn đều có thể truy cập m.google.com.vn/earth bằng trình duyệt web trên điện thoại của mình để nhận liên kết tải xuống Google Earth. truy cập iTunes App Store.