GoogleAnalytics

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về Google Analytics của bạn

Google Analytics cho phép linh hoạt khi đề cập đến các dịch vụ hỗ trợ và chuyên nghiệp. Tìm câu trả lời trong trung tâm trợ giúp mở rộng và diễn đàn người dùng của chúng tôi, xem xét Google Analytics Premium hoặc sử dụng mạng đối tác được chứng nhận của chúng tôi để mua gói dịch vụ chuyên nghiệp tùy chỉnh.

Tài nguyên tự phục vụ

Khám phá trung tâm trợ giúp mạnh mẽ, catalô mở rộng về cách sử dụng video và các diễn đàn người dùng của chúng tôi. Những công cụ này giúp bạn dễ dàng tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi của mình.

Mạng đối tác được chứng nhận

Thuê hoặc ký hợp đồng với đúng người cho công việc là rất quan trọng. Đó là lý do khiến chúng tôi thiết lập Mạng đối tác được chứng nhận. Mạng cung cấp lập kế hoạch, cài đặt, đào tạo, tùy chỉnh, hỗ trợ liên tục và nhiều hoạt động khác.

Google Analytics Premium

Google Analytics Premium hiện có sẵn tại Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh. Kiểm tra lại để xem khi nào chúng tôi có thể mở rộng sang các vùng bổ sung.