Google Earth cho máy tính để bàn

Xem hình ảnh vệ tinh, bản đồ, địa hình, tòa nhà 3D, thiên hà xa xôi trong vũ trụ và các lòng đại dương sâu nhất.

Google Earth

Khám phá thế giới với Google Earth.

 • Khám phá nội dung địa lý phong phú
 • Thu phóng từ không gian bên ngoài đến mức đường phố
 • Tìm kiếm vị trí của doanh nghiệp
 • Trực quan hóa các đoạn đường GPS và chia sẻ với người khác
 • Bay quanh các thành phố (hoặc cả thế giới) ở chế độ 3D
 • Quay trở về quá khứ bằng hình ảnh lịch sử
 • Lặn xuống đại dương

Tải xuống Google Earth

Google Earth Pro | bây giờ miễn phí!

Nhận các công cụ kinh doanh nâng cao, ngoài tất cả các tính năng dễ sử dụng và hình ảnh của Google Earth.

 • Tính khoảng cách và diện tích bằng công cụ đo lường
 • Sử dụng Movie Maker để tạo biên truyền thông
 • In hình ảnh có độ phân giải cao cho các bản trình bày và báo cáo
 • Nhập các tệp hình ảnh vectơ lớn để nhanh chóng lập biểu đồ dữ liệu GIS
 • Lập bản đồ các địa chỉ bằng Trình nhập bảng tính

Tải xuống Google Earth Pro