Tải xuống phiên bản Google Earth mới nhất dành cho PC, Mac hoặc Linux

By installing, you agree to Google Earth's Privacy Policy

Bạn đang tải xuống Google Earth 6.1. Phiên bản mới nhất, Google Earth 6.2, không hỗ trợ Mac OS 10.4 trở xuống.

Tùy chỉnh cài đặt Google Earth bằng thiết lập nâng cao

Yêu cầu hệ thống:

PC - Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7

Mac - Mac OS X 10.6.0 hoặc phiên bản mới hơn

Linux - Thư viện LSB 4.0 (Linux Standard Base)

Mới trong phiên bản này:

Bay qua hình ảnh 3D mới

Khám phá các thắng cảnh nổi tiếng có hướng dẫn tham quan

Tải xuống khác:

Người dùng đã đăng ký: Tải xuống Google Earth Pro

Chỉ cần plugin? Tải xuống plugin Google Earth