Nhóm quản lý

Larry Page và Sergey Brin đã sáng lập ra Google vào tháng 9 năm 1998. Kể từ đó, công ty đã phát triển lên hơn 40.000 nhân viên trên toàn thế giới, với ban quản lý điều hành gồm một số những chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm hàng đầu trong ngành.

Giám đốc điều hành

Larry Page

Larry Page giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập

Với tư cách là giám đốc điều hành của Google, Larry chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của Google cũng như dẫn dắt chiến lược công nghệ và phát triển sản phẩm của công ty. Ông đã đồng sáng lập Google với Sergey Brin vào năm 1998 trong khi đang theo đuổi học vị Tiến sĩ tại trường Đại học Stanford và là Giám đốc điều hành đầu tiên cho tới năm 2001—phát triển công ty lên hơn 200 nhân viên và bắt đầu có lãi. Từ năm 2001 đến năm 2011, Larry là tổng giám đốc chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Larry có bằng cử nhân kỹ sư của trường Đại học Michigan, Ann Arbor và bằng thạc sĩ khoa học máy tính của trường Đại học Stanford. Ông là thành viên của Hội đồng cố vấn quốc gia (NAC) của Trường kỹ thuật thuộc Đại học Michigan. Năm 2004, Larry và người đồng sáng lập Sergey Brin, đã vinh dự được trao Giải thưởng Marconi. Ông là ủy viên quản trị của ủy ban X PRIZE và năm 2004 đã được bầu vào Viện hàn lâm kỹ thuật quốc gia.

Larry trên Google+

Eric E. Schmidt

Eric E. Schmidt Chủ tịch điều hành

Kể từ khi gia nhập Google vào năm 2001, Eric Schmidt đã giúp phát triển công ty từ một công ty mới khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ. Với tư cách là chủ tịch điều hành, ông chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại của Google: tạo dựng các mối quan hệ đối tác và mở rộng quan hệ kinh doanh, điều hành ở cương vị lãnh đạo các ý tưởng về công nghệ và đối ngoại cũng như tư vấn cho Giám đốc điều hành và bộ phận lãnh đạo cấp cao về các vấn đề kinh doanh và chính sách.

Từ năm 2001-2011, Eric là giám đốc điều hành của Google, cùng với hai nhà sáng lập Sergey Brin và Larry Page giám sát chiến lược kinh doanh và kỹ thuật của công ty. Dưới sự lãnh đạo của ông, Google đã tăng đáng kể quy mô cơ sở hạ tầng cũng như đa dạng hóa sản phẩm cung cấp trong khi vẫn duy trì được văn hóa đổi mới một cách bền vững.

Trước khi gia nhập Google, Eric đã là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Novell và là giám đốc công nghệ tại Sun Microsystems, Inc. Trước đó, ông là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Xerox Palo Alto (PARC), Phòng thí nghiệm Bell và Zilog. Ông có bằng cử nhân điện kỹ thuật của trường Đại học Princeton cũng như bằng thạc sĩ và tiến sĩ khoa học máy tính của trường Đại học California, Berkeley.

Eric là thành viên trong Hội đồng cố vấn về khoa học và công nghệ của Tổng thống và Hội đồng cố vấn của Thủ tướng tại Vương quốc Anh. Năm 2006, ông được bầu vào Viện hàn lâm kỹ thuật quốc gia và trở thành thành viên Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học của Hoa Kỳ năm 2007. Ông cũng giữ chức chủ tịch ban quản trị của New America Foundation và kể từ năm 2008 là ủy viên quản trị của Viện nghiên cứu cấp cao tại Princeton, New Jersey. Tháng 5 năm 2012, Eric trở thành thành viên ban giám đốc của Học viện Khan và tham gia ban quản trị của The Economist vào năm tiếp theo. Năm 2013, Eric và Jared Cohen là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất do The New York Times bình chọn, The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives. Tháng 9 năm 2014, Eric xuất bản cuốn sách bán chạy nhất thứ hai do New York Times bình chọn có tên How Google Works, ông cùng với Jonathan Rosenberg và Alan Eagle là đồng tác giả của cuốn sách này.

Eric trên Google+

Sergey Brin

Sergey Brin Người đồng sáng lập

Sergey Brin là người đồng sáng lập ra Google Inc. vào năm 1998. Hiện tại, ông quản lý các dự án đặc biệt. Từ năm 2001 đến năm 2011, Sergey là tổng giám đốc công nghệ, chức vụ mà ở đó ông chia sẻ trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của công ty với Larry Page và Eric Schmidt.

Sergey nhận bằng cử nhân danh dự toán học và khoa học máy tính của trường Đại học Maryland ở College Park. Ông hiện đang nghỉ phép để theo đuổi chương trình Tiến sĩ khoa học máy tính ở Đại học Stanford nơi ông đã nhận bằng thạc sĩ. Sergey là thành viên của Viện hàn lâm kỹ thuật quốc gia và là người nhận được học bổng nghiên cứu sinh của Quỹ khoa học quốc gia.

Ông đã xuất bản hơn mười hai tài liệu học thuật, gồm có Extracting Patterns and Relations from the World Wide Web; Dynamic Data Mining: A New Architecture for Data with High Dimensionality, xuất bản cùng với Larry Page; Scalable Techniques for Mining Causal Structures; Dynamic Itemset Counting and Implication Rules for Market Basket Data;Beyond Market Baskets: Generalizing Association Rules to Correlations.

Sergey trên Google+

David C. Drummond

David C. Drummond Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc pháp lý và phát triển công ty

David Drummond gia nhập Google vào năm 2002 và là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc pháp lý và phát triển công ty. Ông lãnh đạo các nhóm toàn cầu của Google về pháp lý, chính sách công, truyền thông, phát triển/sáp nhập và mua lại công ty cũng như các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm. Ông cũng là chủ tịch các chi nhánh đầu tư của Google, Google Ventures và Google Capital.

David được giới thiệu với Google lần đầu tiên vào năm 1998 với tư cách là đối tác trong nhóm giao dịch công ty của Wilson Sonsini Goodrich và Rosati, một trong số các công ty luật hàng đầu của quốc gia đại diện cho những doanh nghiệp công nghệ. Ông là luật sư thuê ngoài đầu tiên của Google và làm việc với Larry Page và Sergey Brin để thành lập công ty cũng như bảo toàn các vòng vốn ban đầu.

David có bằng cử nhân lịch sử của trường Đại học Santa Clara và bằng Tiến sĩ luật (JD) của Trường luật Stanford. Ông làm việc trong ban giám đốc của Uber Technologies, Inc., KKR & Co. L.P. và Rocket Lawyer Inc.

David trên Google+

Omid Kordestani

Omid Kordestani Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc kinh doanh

Là giám đốc kinh doanh của Google kể từ năm 2014, Omid giám sát tất cả doanh thu và hoạt động khách hàng cũng như tiếp thị và các quan hệ đối tác. Trước đây, ông làm cố vấn đặc biệt cho Giám đốc điều hành, ông giữ vị trí này từ năm 2009 đồng thời cũng tư vấn cho nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, khoa học và y tế thông qua các vị trí tư vấn và đầu tư.

Omid gia nhập Google vào năm 1999 với tư cách là “người sáng lập doanh nghiệp”, dẫn dắt các nỗ lực tạo doanh thu trên toàn cầu và hoạt động của tổ chức bán hàng. Ông giám sát hoạt động phát triển mô hình kinh doanh ban đầu của Google cũng như lộ trình đi tới khả năng sinh lời. Sau khi gia nhập công ty vào năm 1999, ông đã đưa Google tới khả năng sinh lời trong thời gian kỷ lục, tạo được hơn $10 tỷ doanh thu trong năm 2006. Khi ông chuyển đổi từ vai trò điều hành cuối cùng của mình sang vai trò cố vấn đặc biệt này trong năm 2009, Google đã có 20.000 nhân viên và $23 tỷ doanh thu.

Trước khi gia nhập Google, Omid giữ vai trò lãnh đạo các phòng ban chức năng về sản phẩm, phát triển kinh doanh, tiếp thị và quản lý chung tại các công ty Netscape, Hewlett-Packard và Go Corporation. Omid có bằng cử nhân điện kỹ thuật của trường Đại học Bang San Jose và bằng MBA của Trường kinh doanh Stanford.

Omid trên Google+

Omid Kordestani

Ruth M. Porat Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính

Ruth M. Porat đã gia nhập Google với chức danh phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc tài chính vào tháng 5 năm 2015. Trước khi gia nhập Google, Ruth là phó tổng giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của Morgan Stanley. Ruth nắm giữ một số vai trò khi làm việc tại Morgan Stanley, bao gồm phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư và giám đốc toàn cầu của Financial Institutions Group. Ruth là phó chủ tịch Ban quản trị của trường Đại học Stanford và làm việc trong Hội đồng bộ môn Khoa học và nhân văn của Stanford. Bà là thành viên ban quản trị của Câu lạc bộ kinh tế New York đồng thời là thành viên ban giám đốc của Hội đồng Quan hệ đối ngoại. Bà cũng là thành viên trong Hội đồng tư vấn của Trung tâm Hutchins về Chính sách tài chính và tiền tệ.

Ruth có bằng cử nhân của trường Đại học Stanford, bằng MBA của trường Wharton và bằng thạc sĩ của Học viện kinh tế Luân Đôn.

Quay lại đầu trang

Lãnh đạo cấp cao

Alan Eustace

Alan Eustace

Phó chủ tịch cấp cao, Kiến thức

Amit Singhal

Amit Singhal

Phó chủ tịch cấp cao, ủy viên Google và tìm kiếm

Craig Barratt

Craig Barratt

Phó chủ tịch cấp cao, truy cập và năng lượng

Jeff Dean

Jeff Dean

Học giả cao cấp

Kent Walker

Kent Walker

Phó chủ tịch cấp cao và Tổng cố vấn

Laszlo Bock

Laszlo Bock

Phó chủ tịch cấp cao, Phụ trách nhân sự

Lorraine Twohill

Lorraine Twohill

Phó chủ tịch cấp cao, Tiếp thị toàn cầu

Salar Kamangar

Salar Kamangar

Phó chủ tịch cấp cao, Sản phẩm

Sanjay Ghemawat

Sanjay Ghemawat

Học giả cao cấp

Sridhar Ramaswamy

Sridhar Ramaswamy

Phó chủ tịch cấp cao, Quảng cáo và thương mại

Sundar Pichai

Sundar Pichai

Phó chủ tịch cấp cao, Sản phẩm

Susan Wojcicki

Susan Wojcicki

Phó chủ tịch cấp cao, YouTube

Urs Hölzle

Urs Hölzle

Phó chủ tịch cấp cao, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kiêm ủy viên Google

Quay lại đầu trang

Ban giám đốc

Larry Page, Giám đốc điều hànhđọc tiểu sử của Larry

Sergey Brin, Người đồng sáng lậpđọc tiểu sử của Sergey

Eric E. Schmidt, Chủ tịch điều hànhđọc tiểu sử của Eric

L. John Doerr là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 5 năm 1999. John là Tổng đối tác lý của Kleiner Perkins Caufield & Byers, một công ty đầu tư mạo hiểm, kể từ tháng 8 năm 1980. Ông cũng là thành viên ban giám đốc của Amyris, Inc., một công ty chuyên về các sản phẩm có thể tái chế kể từ tháng 5 năm 2006 và giữ chức chủ tịch ủy ban đề cử và quản trị; và Zynga Inc., nhà cung cấp các dịch vụ trò chơi xã hội kể từ tháng 4 năm 2013. Trước đây, John từng là giám đốc của Amazon.com, Inc., một công ty thương mại điện tử từ năm 1996 tới 2010. John có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường kinh doanh Harvard, bằng Thạc sĩ khoa học ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính cũng như bằng Cử nhân khoa học ngành kỹ thuật điện của trường Đại học Rice.
Thông tin thêm về L. John Doerr »

Diane B. Greene là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 1 năm 2012. Diane cũng đã là thành viên của ban giám đốc tại Intuit Inc., nhà cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh và tài chính, kể từ tháng 8 năm 2006 và là ủy viên Ban rủi ro và kiểm toán cũng như Ban đề cử và quản trị tập đoàn. Diane đồng sáng lập công ty phần mềm ảo VMware, Inc. vào năm 1998 và đưa công ty này lên sàn chứng khoán vào năm 2007. Bà cũng là Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch VMware từ 1998 đến 2008, với tư cách là thành viên của ban giám đốc tại VMware từ năm 2007 đến năm 2008. Bà cũng là Phó chủ tịch điều hành của EMC Corporation, nhà cung cấp công nghệ, giải pháp và dịch vụ cơ sở hạ tầng ảo và cơ sở hạ tầng thông tin, từ năm 2005 đến 2008. Trước VMware, Diane từng nắm giữ cương vị lãnh đạo kỹ thuật tại Silicon Graphics Inc., nhà cung cấp các giải pháp trung tâm dữ liệu và lưu trữ, điện toán kỹ thuật, Tandem Computers, Inc., công ty sản xuất các hệ thống máy tính và Sybase Inc., công ty chuyên về phần mềm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Ông còn là Tổng giám đốc điều hành của VXtreme, Inc., một công ty chuyên phát triển các giải pháp truyền thông phát trực tuyến. Diane cũng là thành viên của MIT Corporation, cơ quan quản lý của Viện công nghệ Massachusetts. Diane có bằng Thạc sĩ về khoa học máy tính tại trường đại học California, Berkeley, bằng Thạc sĩ khoa học về kiến trúc hàng hải của Viện công nghệ Massachusetts và bằng Cử nhân kỹ thuật cơ khí của trường đại học Vermont.

John L. Hennessy từng là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 4 năm 2004 và giám đốc khách hàng tiềm năng độc lập kể từ tháng 4 năm 2007. John là Hiệu trưởng của trường Đại học Stanford kể từ tháng 9 năm 2000. John là thành viên trong ban giám đốc của Cisco Systems, Inc., một công ty thiết bị mạng, kể từ tháng 1 năm 2002 và làm trong Ủy ban bổ nhiệm và điều hành và Ủy ban mua lại. Ông cũng là ủy viên quản trị của tổ chức Gordon and Betty Moore. Từ năm 1994 đến tháng 8 năm 2000, John nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Stanford, gồm có Hiệu trưởng Trường kỹ thuật thuộc Đại học Stanford và là Giáo sư của khoa Khoa học máy tính trường Đại học Stanford. John đã đồng sáng lập và là chủ tịch ban giám đốc của Atheros Communications, Inc., một công ty bán dẫn không dây từ năm 1998 đến năm 2010. John có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về khoa học máy tính của trường Đại học tiểu bang New York, Stony Brook và bằng cử nhân Khoa học ngành kỹ thuật điện của Đại học Villanova.
Thông tin thêm về John L. Hennessy »

Ann Mather là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 11 năm 2005. Ann cũng là thành viên ban giám đốc của: Arista Networks, Inc., một công ty chuyên về mạng máy tính kể từ tháng 6 năm 2013 và giữ chức chủ tịch ủy ban kiểm toán; Glu Mobile Inc., công ty phát hành trò chơi di động kể từ tháng 9 năm 2015 và ông tham gia ủy ban đề cử và quản trị; Netflix, Inc., một công ty truyền thông phát trực tuyến kể từ tháng 7 năm 2010 và giữ chức chủ tịch ủy ban kiểm toán của công ty này; và Shutterfly, Inc., một công ty xuất bản hình ảnh trên Internet, kể từ tháng 5 năm 2013 và tham gia ủy ban kiểm toán của công ty này. Ann cũng đã là ủy viên độc lập trong ban quản trị của Dodge và Cox Funds kể từ tháng 5 năm 2011. Trước đây, Ann từng là giám đốc Tập đoàn Media Enterprises Trung Âu, chuyên phát triển và điều hành các kênh và đài truyền hình thương mại quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu từ năm 2004 tới 2009 và MoneyGram International, Inc., một công ty dịch vụ thanh toán toàn cầu từ tháng 5 năm 2010 tới tháng 5 năm 2013. Từ năm 1999 đến năm 2004, Ann là Phó tổng giám đốc điều hành và Tổng giám đốc tài chính của Pixar, một studio sản xuất phim hoạt hình bằng máy tính. Trước khi làm việc tại Pixar, Ann là phó tổng giám đốc điều hành và giám đốc tài chính ở Village Roadshow Pictures, bộ phận sản xuất phim của Village Roadshow Limited. Ann có bằng Thạc sĩ của trường Đại học Cambridge tại Anh và là kế toán viên giám định.

Alan R. Mulally là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 7 năm 2014. Alan cũng từng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ford Motor Company, một công ty sản xuất ô tô có quy mô toàn cầu, từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 6 năm 2014. Alan từng là thành viên ban giám đốc của Ford và tham gia ủy ban tài chính của công ty này từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 6 năm 2014. Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 9 năm 2006, Alan giữ cương vị Phó chủ tịch điều hành của Boeing Company và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes, Inc. Ông cũng từng là thành viên Ban điều hành của Boeing. Trước đó, ông giữ cương vị Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh về quốc phòng và không gian của Boeing. Alan từng là đồng chủ tịch Hội đồng về cạnh tranh của Washington (Washington Competitiveness Council) đồng thời là thành viên ban cố vấn của NASA, Đại học Washington, Đại học Kansas, Viện công nghệ Massachusetts và Ban cố vấn khoa học của Không quân Hoa Kỳ. Ông cũng là thành viên của Viện hàn lâm kỹ thuật quốc gia Hoa Kỳ và Viện hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh. Alan có bằng cử nhân và thạc sĩ khoa học chuyên ngành kỹ thuật hàng không và du hành vũ trụ của Đại học Kansas và bằng thạc sĩ quản lý của Viện công nghệ Massachusetts với tư cách là thành viên của Liên đoàn 1982 Alfred P. Sloan.

Paul S. Otellini là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 4 năm 2004. Paul là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch tập đoàn Intel, một công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn từ tháng 5 năm 2005 tới tháng 5 năm 2013 và là thành viên ban giám đốc của công ty này từ 2002 tới tháng 5 năm 2013. Ông cũng là Giám đốc điều hành của Intel từ năm 2002 đến tháng 5 năm 2005. Từ năm 1974 đến năm 2002, Paul đã nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Intel, gồm có Phó tổng giám đốc điều hành và Tổng giám đốc của Intel Architecture Group cũng như Phó tổng giám đốc điều hành và Tổng giám đốc của bộ phận Bán hàng và tiếp thị. Paul có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học California tại Berkeley và bằng Cử nhân kinh tế của trường Đại học San Francisco.
Thông tin thêm về Paul S. Otellini »

K. Ram Shriram là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 9 năm 1998. Ram là đối tác quản lý của Sherpalo Ventures, LLC, một công ty đầu tư mạo hiểm, kể từ tháng 1 năm 2000. Từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 9 năm 1999, Ram là Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh tại Amazon.com, Inc., một công ty thương mại điện tử. Trước đó, Ram là Tổng giám đốc tại Junglee Corporation, nhà cung cấp công nghệ cơ sở dữ liệu được Amazon.com mua lại vào năm 1998. Ram là thành viên trước đây của ban điều hành tại Netscape Communications Corporation. Ram cũng nằm trong ban quản trị của trường Đại học Stanford. Ram có bằng Cử nhân toán học của trường Đại học Madras, Ấn Độ.
Thông tin thêm về K. Ram Shriram »

Shirley M. Tilghman là thành viên ban giám đốc của chúng tôi kể từ tháng 10 năm 2005. Shirley là Hiệu trưởng Đại học Princeton từ tháng 6 năm 2001 tới tháng 7 năm 2013. Shirley còn là ủy viên Học viện nghiên cứu nâng cao, Đại học Amherst, Advantage Testing Foundation, Carnegie Endowment for International Peace, Leadership for a Diverse America và Đại học khoa học và công nghệ King Abdullah. Từ tháng 8 năm 1986 đến tháng 6 năm 2001, bà là Giáo sư dạy tại trường Đại học Princeton và từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 6 năm 2001, bà là Điều tra viên tại Viện y khoa Howard Hughes. Năm 1998, bà đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng lập Viện Lewis Sigler đa ngành cho Khoa nghiên cứu cấu trúc gien tương tác của Princeton. Shirley có bằng Tiến sĩ hóa sinh trường Đại học Temple và bằng Cử nhân khoa học ngành hóa học của trường Đại học Queen.