Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39715)
Đời sống (35890)
Máy tính và Internet (31142)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15202)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (4999)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2102)
Thể thao (1144)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người trong việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam
Xã hội
Khoa học và Giáo dục
a. Đôi nét về tiểu sử và quá trình tìm     đường cứu nước của Người    
- Nguyễn Ái Quốc    lúc nhỏ  tên  là Nguyễn Sinh Cung  (sau  là Nguyễn Tất Thành)  sinh ngày
19/5/12890 tại làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người  xuất thân trong gia đình trí thức có
tinh thần yêu nước và gần gũi với nhân dân, sớm nhận thấy những hạn chế của con đường
cứu nước của các nhà cách mạng , các sĩ phu yêu nước theo khuynh hướng tư sản đầu thếkỷ XX. Rút kinh nghiệm từn những người đi trước Người  quyết định sang phương Tây tìm
con đường cứu nước mới.
- 5/6/1911 tại bến nhà Rồng với tên là Nguyễn Văn Ba phụ bếp cho tàu Pháp, Người  ra đi tìm
con đường cứu nước mới cho dân tộc, đến 7/1911 tàu cập cảng Macxây (Pháp).
- 1912 từ Pháp Người  tiếp tục đi TBN, BĐN, Tuynidi, Angiêri, Cônggô, Mỹ làm rất nhiều nghề
khác nhau vừa học tập vừa tìm hiểu về đời sống nhân dân lao động ở các nước
- 1913 Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở về Pháp, sau những năm bôn ba qua nhiều nứơc TBCN
Người  nhận rõ đâu là bạn đâu là thù của giai cấp vô sản
- 1917  cách mạng    tháng Mười Nga  thành  công ảnh hưởng đến  tư  tưởng  cứu nước  của
Người
- 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxây bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải  thi
hành quyền tự do dân chủ cơ bản cho dân tộc Việt Nam
- 1920 Người  đọc bản  “sơ  thảo  lần  thứ nhất  về  vấn đề dân  tộc  và  thuộc địa”  của Lênin,
Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc và quyết tâm đi theo con đường của cánh
mạng tháng Mười Nga.
- 12/1920 tại đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc  bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản và là 1 trong
những người sáng lập ra Đảng Cộng Sản  Pháp
b. Vai trò chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tư tưởng trong việc thành lập     Đảng Cộng Sản  Việt
Nam    
- Chuẩn bị chính trị và tư tưởng
+ 1921 Người  sáng lập “hội liên hiệp thuộc địa” để đoàn kết các dân tộc thuộc địa Pháp
+ 1922 xuất bản báo “người cùng khổ”, Người  còn viết bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống
công nhân, và viết tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp”
+ 6/1923 Người   bí mật sang LX dự hội nghị quốc  tế nông dân, quốc  tế phụ nữ, sau đó
nghiên cứu   và học  tập ở Quốc  tế Cộng Sản viết bài cho báo   Sự Thật,  thư  tín quốc  tế.
Nguyễn Ái Quốc  nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng  thuộc địa và cách mạng  chính quốc.
vai trò của người nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là bước chuẩn bị quan
trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập của Đảng.
+ 1925 xuất bản tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” đã tố cáo chính sách thực dân tàn
bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.
- Chuẩn bị về tổ chức:
+ 11/1924 Nguyễn Ái Quốc    rời Liên Xô đến Quảng Châu  (TQ), Người    tiếp xúc các nhà
cách mạng  Việt Nam  ở TQ với tổ chức “Tâm tâm xã” mở lớp đào tạo cán bộ
+ 6/1925 Người    lập “hội Việt Nam   cách mạng    thanh niên” chuẩn bị điều kiện  thành  lập
chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam
+1929 liên tiếp 3 tổ chức cộng sản thành lập, yêu cầu phải có 1 chính đảng duy nhất để lãnh
đạo cách mạng  Việt Nam . Nguyễn Ái Quốc  thay mặt quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị hợp
nhất 3 tổ chức cộng sản (3/2/1930) thành Đảng Cộng Sản  Việt Nam.
à Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  có công lao rất lớn đối với quá trình vận động thành lập chính
đảng vô sản  ở Việt Nam. Người  đi đến chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền bá chủ nghĩa Mác
– Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về chính  trị,  tư  tưởng và  tổ chức cho sự  ra đời của Đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Câu trả lời (3)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đăng câu trả lời đã bị tắt.
Tìm kiếm trên web của Google
Tìm kiếm hình ảnh của Google
Chọn video từ YouTube
Tìm kiếm
Nhập URL
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm các liên kết web.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm hình ảnh.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm video.
Hộp tìm kiếm không thể để trống
Dán url vào hộp dưới đây:
Không thể tải trang web
Tìm kiếm trên YouTube
Thêm liên kết video
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
4
Số lượt xem
14595
Số lượt theo dõi
3
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật