Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 Giải Đáp sẽ trở thành một dịch vụ chỉ đọc. Sau ngày 23 tháng 6 năm 2014, tất cả câu hỏi đã được trả lời sẽ khả dụng cho mọi người tìm kiếm và duyệt qua nhưng không có câu hỏi, câu trả lời hoặc bất kỳ hoạt động viết nào của người dùng được chấp nhận.. Đọc câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39716)
Đời sống (35894)
Máy tính và Internet (31143)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15203)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (5000)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2103)
Thể thao (1145)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
22/02/2012
bài tập hóa học lớp 9
Khoa học và Giáo dục
Khoa học & Toán học
Thi cử
Trung học
Hóa học
1/cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0.1M để tác dụng hết với:
a/ 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.
b/ 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.
2/ biết rằng 0,1 lít khí etilen (điều kiện tiêu chuẩn) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. nếu dùng 0,1 lít khí etilen (điều kiện tiêu chuẩn) thì có thê làm mất màu tôi đa bao nhiêu dd brom trên.
3/ đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí CH4& C2H2 cần phải dùng 67,2 ml khí oxj.
a/ tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
b/ tính thể tích khí CO2 sinh ra.
Câu trả lời (3)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
1
Số lượt xem
8779
Số lượt theo dõi
2
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật