Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 Giải Đáp sẽ trở thành một dịch vụ chỉ đọc. Sau ngày 23 tháng 6 năm 2014, tất cả câu hỏi đã được trả lời sẽ khả dụng cho mọi người tìm kiếm và duyệt qua nhưng không có câu hỏi, câu trả lời hoặc bất kỳ hoạt động viết nào của người dùng được chấp nhận.. Đọc câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39716)
Đời sống (35894)
Máy tính và Internet (31143)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15203)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (5000)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2103)
Thể thao (1145)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình PASCAL gồm các chương trình con làm các công việc sau:
Thi cử
Ngôn ngữ lập trình
Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình PASCAL gồm các chương trình con làm các công việc sau:
1) Nhận vào từ bàn phím một dãy n số nguyên.
2) In ra một dãy số nguyên có n phần tử.
3) Tính trung bình cộng các số trong dãy số nguyên có n phần tử.

Trên cơ sở các chương trình con đó, viết chương trình chính thực hiện nhiệm vụ:
- Nhận vào một dãy số nguyên có n phần tử, với n cũng được nhận từ bàn phím.
- Lập một dãy số nguyên mới mà mỗi thành phần là giá trị tuyệt đối của hiệu (khoảng cách) các phần tử tương ứng của dãy số ban đầu với giá trị trung bình vừa tính được.
- In ra dãy ban đầu, in ra giá trị trung bình, in ra dãy mới vừa tạo.
Câu trả lời (2)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đăng câu trả lời đã bị tắt.
Tìm kiếm trên web của Google
Tìm kiếm hình ảnh của Google
Chọn video từ YouTube
Tìm kiếm
Nhập URL
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm các liên kết web.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm hình ảnh.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm video.
Hộp tìm kiếm không thể để trống
Dán url vào hộp dưới đây:
Không thể tải trang web
Tìm kiếm trên YouTube
Thêm liên kết video
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
0
Số lượt xem
6544
Số lượt theo dõi
0
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật