Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 Giải Đáp sẽ trở thành một dịch vụ chỉ đọc. Sau ngày 23 tháng 6 năm 2014, tất cả câu hỏi đã được trả lời sẽ khả dụng cho mọi người tìm kiếm và duyệt qua nhưng không có câu hỏi, câu trả lời hoặc bất kỳ hoạt động viết nào của người dùng được chấp nhận.. Đọc câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39722)
Đời sống (35908)
Máy tính và Internet (31148)
Y tế & Sức khỏe (15873)
Giao lưu với Giải Đáp (15207)
Trò chơi (13501)
Văn hóa xã hội (5000)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4425)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3040)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2104)
Thể thao (1146)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Giúp trí nhớ các công thức lượng giác?
Khoa học và Giáo dục
Khoa học & Toán học
Lưu ý #1 18:33:57 27-07-2011
+/ công thức 1 :
sin(a+b) = sinacosa + cosasina
( sin thi sin cos ; cos sin )
cos(a+b) = cosacosb - sinasinb
(cos thì cos cos ; sin sin chéo trừ )
tan và cotan thì chỉ cần lấy sin chia cos hoặc cos chia sin là xong , chỉ cần nhớ 2 cái sin và cos thôi )
+/ công thức 2 :

cosacosb = (1/2).(cos(a-b) + cos(a+b))
( tích cos = nửa tổng cos )
sinasinb = (1/2).(cos(a-b) - cos(a+b))
( tích sin = nửa hiệu cos)
sinacosb = (1/2).(sin(a-b) + sin(a+b))

+/ công thức 3 :

cosa + cosb = 2 cos((a+b)/2)cos((a-b)/2)

( cos + cos = 2 cos cos )


cosa - cosb = - 2sin((a+b)/2)sin((a-b)/2)

(cos - cos - 2 sin sin )

sina+sinb = 2sin((a+b)/2)cos((a-b)/2)

(sin+ sin = 2 sin cos )

sina - sinb = 2cos((a+b)/2)sin((a-b)/2)

(sin - sin = 2 cos sin )CÒN ĐÂY LÀ CUNG LƯỢNG GIÁC :

+/ CUNG SAI :

sin(a + k2pi) = sina ( sai thì = )
+/ CUNG PHỤ :
cos(pi/2 - a ) = sina ( phụ thì chéo )
+/ CUNG ĐỐI :
cos ( - a ) = cosa ( đối trừ bỏ cos )
+/ CUNG BÙ :

sin(pi - a ) = sina ( bù trù bỏ sin )

+/ CUNG HƠN KÉM PI/2 :

cos(a + pi/2) = - sina ( nửa pi sin cos chéo trừ )

+/ CUNG HƠN KÉM PI :

cos(a + pi ) = - cosa ( nguyên pi 2  đối còn dư thì = )
Câu trả lời (5)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
0
Số lượt xem
9142
Số lượt theo dõi
0
Câu hỏi có liên quan
Số câu trả lời: 1
Số câu trả lời: 1
Số câu trả lời: 4
Số câu trả lời: 5
Số câu trả lời: 7
Số câu trả lời: 8
Số câu trả lời: 2
Số câu trả lời: 6
Tìm hiểu thêm
về Google Giải Đáp
x
©2014 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật