Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39715)
Đời sống (35890)
Máy tính và Internet (31142)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15202)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (4999)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2102)
Thể thao (1144)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Bài tập Tiếng Anh
Ngoại ngữ
I: Tìm và chữa lỗi sai.(chọn 1 trong những từ trong ngoặc đơn)
1.It is (dangerously) to put (knives), scissors and mall objects (within) children’s reach.
2.The water (was back) again (some time) (after) but he (bringed) no milk.
3.(I’d would) love to (come over) for dinner with your family but (we’ll only) be there (for three nights).
4.(Friends) are the (people have the same) age, the same (interst) and the same (psychologycal development).
5.(As students) we (ought follow) our (parents’s) and teacher’s (advice).

II: Some lines of the paragraphs have a spare word but the others don’t. If there is, underline the word and put it in the space in font of each line. If there isn’t, put a tick (V) in the space. (bài này thì mình cahr hiểu gì luôn =.=)

0: …V… A young boy did noy libe too far from school, so he used to
00.home.. walk there and back everyday. On his (home) way to school
1………. he passed a playground which was used to get very wet
2 ……… when it rained. One day the boy came home very wet . His
3 ……… mother became very angry and said him: “Don’t play in the
4………. water on your way home from school.”
5 ……… The next day he came to home very wet again, and his
6 ……... .mother became even angrier.”I’ll tell your father if you
7 …….... come home wte again”’ she said,”and then he’ll will punish you.”
8 ……... .The next day the young boy was dry when he came home
9 …….. ..from school. “You were a good boy really today”, his
10 …….. mother said. “You didn’t play in the water.” “No.” he
11 ……... answered sadly, “there were so too many oder boys in the
12...........water when I got there this afternoon that there wasn’t any room for me at all”.
Câu trả lời (1)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
0
Số lượt xem
2427
Số lượt theo dõi
0
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật