Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39715)
Đời sống (35890)
Máy tính và Internet (31142)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15202)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (4999)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2102)
Thể thao (1144)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Bài tập Tiếng Anh lớp 8?
Ngoại ngữ
I: viết lại câu:
1.Is it interesting to go swimming in the river in the summer.
->Going………
2. it was such an interesting film that we watched it several times.
->The film……….
3. The football match was won by MU.
->MU…..
4. Parents ought to send their children to school.
->Children…..
5. People think that doing morning exercies is good for health.
-> It is…..

II: compete the sentneces below
1.Woul you ……. Message?
2. Why do we have to stop learning at the age of 60? People are never ………….learn.
3. Dad stayed ……office until 12.00a.m.
4. We must put dangerous objects ………….. children’s reach.
5. It ……… to leave medicine around the house.
6. No one can run faster than him. He’s in…………
7. The Olympic Games …………….Greece more than 2,700 years ago.
8. There’s a film on at Odeon Cinema. Would……….us?
9. I am going to buy something for lunch. Do you ……..anything?
10. The games were so important …………ancient Greeks ……….they briefty stopped fighting……….other a month.

III: Meake senteces based on the given cues.
0.He/ excellent/ worker.
-> He is an excellent worker
1. right side/ room/ there/ door
2. Children/ not enough/ food/ eat/ warm clothes/ wear.
3. There/ T.V set/ beside/ bookshelf.
4. On/ bookshelves/ next/ sofa/ pots/ flowers.
5. Little/ girl/ my house/ sings/ beautifully/ party.
6. I/ used/ look after/ younger/ brother/ sister/ when/ parents/ work.
7. New shopping mall/ customers/ shop/ comfort/ not noice/ weather.
8. What/ special/ new shopping mall?
9. It/ simple/ solve/ this/ probem.
10. Going/ train/ cheaper/ going/ plan.

help, m đang cần gấp thanks
Câu trả lời (7)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đăng câu trả lời đã bị tắt.
Tìm kiếm trên web của Google
Tìm kiếm hình ảnh của Google
Chọn video từ YouTube
Tìm kiếm
Nhập URL
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm các liên kết web.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm hình ảnh.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm video.
Hộp tìm kiếm không thể để trống
Dán url vào hộp dưới đây:
Không thể tải trang web
Tìm kiếm trên YouTube
Thêm liên kết video
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
-3
Số lượt xem
12076
Số lượt theo dõi
3
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật