Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 Giải Đáp sẽ trở thành một dịch vụ chỉ đọc. Sau ngày 23 tháng 6 năm 2014, tất cả câu hỏi đã được trả lời sẽ khả dụng cho mọi người tìm kiếm và duyệt qua nhưng không có câu hỏi, câu trả lời hoặc bất kỳ hoạt động viết nào của người dùng được chấp nhận.. Đọc câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39716)
Đời sống (35894)
Máy tính và Internet (31143)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15203)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (5000)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2103)
Thể thao (1145)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Giúp em về câu lệnh case of trong pascal với mấy pác !?
Ngôn ngữ lập trình
các pác ơi em có chương trình viết bằng pascal như thế này:

program Tinh_lua_tuoi;
uses crt;
var
ho_ten: string[20];
namsinh, namnay, tuoi: integer;
phanloai: string[14];
begin
clrscr;
write('Nhap ho va ten: ');
readln(ho_ten);
write('Nhap nam sinh: ');
readln(namsinh);
write('Nhap nam nay: ');
readln(namnay);
tuoi:= namnay - namsinh;
if tuoi < 0 then writeln('Nhap sai')
else
begin
case tuoi of
0, 1: phanloai:= 'So sinh';
2..9: phanloai:= 'Nhi Dong';
10..15: phanloai:= 'Thieu nien';
16..32: phanloai:= 'Thanh nien';
33..50: phanloai:= 'Trung nien';
else
phanloai:= 'Nguoi lon tuoi';
end;
writeln(ho_ten, #32, tuoi, #32, phanloai);
end;
readln;

end.

vậy pác nào là pro về programing cho em hỏi làm sao để thay câu lệnh case of trên bằng các câu lệnh if then trong pascal ?
mọi người nhớ dúp em với nha em đang cần gấp
mọi người cho em thank ! trước nà :D
em xin cảm ơn và hậu tạ !
Câu trả lời (2)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
0
Số lượt xem
2872
Số lượt theo dõi
1
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật