Tìm kiếm Hình ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Cảm ơn bạn đã sử dụng Giải Đáp. Giải Đáp hiện là dịch vụ chỉ đọc và vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, Giải Đáp sẽ ngừng hoạt động và tất cả nội dung đều bị xóa. Đọc phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.
Giải Đáp
Nhãn hàng đầu
Khoa học và Giáo dục (39715)
Đời sống (35890)
Máy tính và Internet (31142)
Y tế & Sức khỏe (15862)
Giao lưu với Giải Đáp (15202)
Trò chơi (13500)
Văn hóa xã hội (4999)
Giải trí & Sở thích (4633)
Kinh doanh & Tài chính (4423)
Điện tử gia dụng (4291)
Các mối quan hệ (3039)
Sản phẩm của Google (2595)
Đẹp & Phong cách (2102)
Thể thao (1144)
Địa điểm (1046)
Xem tất cả
Những câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày
Ngoại ngữ
Có chuyện  gì vậy? ­­­­> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ­­­­> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ­­­­> What have  you been doing?
Lưu ý #1 22:21:38 28-03-2011
Không có gì mới cả ­­­­> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ­­­­> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ­­­­> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ­­­­> I was just daydreaming
Không phải là chuyện  của bạn ­­­­> It's none of your business
Vậy hã? ­­­­> Is that so?
Làm thế nào vậy? ­­­­> How come?
Chắc chắn  rồi! ­­­­> Absolutely!
Quá đúng! ­­­­> Definitely!
Dĩ nhiên! ­­­­> Of course!
Chắc  chắn  mà ­­­­> You better  believe it!
Tôi đoán vậy ­­­­> I guess so
Làm sao mà biết được ­­­­> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc  ­­­> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện  này khó tin quá! ­­­­> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ­­­­> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ­­­­> I got it
Quá đúng! ­­­­> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ­­­­> I did it!
Có rảnh không? ­­­­> Got a minute?
Đến khi nào? ­­­­> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ­­­­> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ­­­­> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ­­­­> Speak  up
Có thấy Melissa không? ­­­­> Seen  Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ­­­­> So we've met again, eh?
Đến đây ­­­­> Come  here  
Ghé chơi ­­­­> Come over
Đừng đi vội ­­­­> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ­­­­> Please go firsh. After you
Cám ơn đã nhường đường ­­­­> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ­­­­> What a relief
Anh đang làm cái quái gì thế kia? ­­­­> What the hell are you doing?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ­­­­> You're a life saver. I
know I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ­­­­> Get your head out of your ass!
Xạo quá! ­­­­> That's a lie!
Làm theo lời tôi ­­­­> Do as I say
Đủ rồi đó! ­­­­> This is the limit!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ­­­­> Explain to me why
Quên  nó đi! (Đủ rồi đấy!) ­­­­> Forget it! (I've had enough!)
Bạn đi chơi có vui không? ­­­­> Are you having a good time?
Ngồi nhé. ­­­­> Scoot over
Bạn đã có hứng chưa? (Bạn cảm thấy thích chưa?) ­­­­> Are you in the mood?
Mấy giờ bạn phải về? ­­­­> What time is your curfew?
Chuyện  đó còn tùy ­­­­> It depends
Nếu chán,  tôi sẽ về (nhà) ­­­­> If it gets boring, I'll go (home)
Tùy bạn thôi ­­­­> It's up to you
Cái gì cũng được ­­­­> Anything's fine
Cái nào cũng tốt ­­­­> Either will do.
Tôi sẽ chở bạn về ­­­­> I'll take you home
Bạn thấy việc đó có được không? ­­­­> How does that sound to you?
Dạo này mọi việc vẫn tốt hả? ­­­­> Are you doing okay?
Làm ơn chờ máy (điện thoại) ­­­­> Hold on, please
Xin hãy ở nhà ­­­> Please be home
Gửi lời chào  của anh tới bạn của em ­­­> Say hello to your friends for me.
Tiếc quá! ­­­­> What a pity!
Quá tệ ­­­> Too bad!
Nhiều rủi ro quá! ­­­­> It's risky!
Cố gắng đi! ­­­­> Go for it!
Vui lên đi! ­­­­> Cheer up!
Bình tĩnh nào! ­­­­> Calm down!
Tuyệt quá ­­­­> Awesome
Kỳ quái ­­­­> Weird
Đừng hiểu sai ý tôi ­­­­> Don't get me wrong
Chuyện  đã qua rồi ­­­­> It's over
Có chuyện  gì vậy? ­­­­> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ­­­­> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ­­­­> What have you been doing?
Không có gì mới cả ­­­­> Nothing  much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ­­­­> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ­­­­> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ­­­­> I was just daydreaming
Không phải là chuyện  của bạn ­­­­> It's none of your business
Vậy hã? ­­­­> Is that so?
Làm thế nào vậy? ­­­­> How come?
Chắc  chắn  rồi! ­­­­> Absolutely!
Quá đúng! ­­­­> Definitely!
Dĩ nhiên! ­­­­> Of course!
Lưu ý #2 22:21:56 28-03-2011
Chắc  chắn  mà ­­­­> You better believe it!
Tôi đoán vậy ­­­­> I guess so
Làm sao mà biết được ­­­­> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc  ­­­> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện  này khó tin quá! ­­­­> This is too good to be true!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ­­­­> Explain to me why
Ask for it! ­­­­> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
... In the nick of time: ­­­­> ... thật là đúng lúc
No litter ­­­­> Cấm vất rác
Go for it! ­­­­> Cứ liều thử đi
Yours! As if you didn't know ­­­­> của bạn chứ ai, cứ giả bộ không biết.
What a jerk! ­­­­> thật là đáng ghét
No business is a success from the beginning ­­­­> vạn sự khởi đầu nan
What? How dare you say such a thing to me ­­­­> Cái gì, ...mài dám nói thế với tao à
How cute!  ­­­­> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
None  of your business! ­­­­> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into this ­­­­> đừng dính mũi vào việc này
Don't peep! ­­­­­> đừng nhìn lén!
What I'm going  to do if.... ­­­­> Làm sao đây nếu ...
Stop it right a way! ­­­­> Có thôi ngay đi không
A wise guy, eh?! ­­­­> Á à... thằng này láo
You'd better stop dawdling ­­­­> Bạn tốt hơn hết là không nên la cà
Quên  nó đi! (Đủ rồi đấy!) ­­­­> Forget it! (I've had enough!)
Bạn đi chơi có vui không? ­­­­> Are you having  a good time?  
Ngồi nhé. ­­­­> Scoot over
Bạn đã có hứng chưa? (Bạn cảm thấy thích chưa?) ­­­­> Are you in the mood?
Mấy giờ bạn phải về? ­­­­> What time is your curfew?
Chuyện  đó còn tùy ­­­­> It depends
Nếu chán,  tôi sẽ về (nhà) ­­­­> If it gets boỉng, I'll go (home)
Tùy bạn thôi ­­­­> It's up to you
Cái gì cũng được ­­­­> Anything's fine
Cái nào cũng tốt ­­­­> Either will do.
Tôi sẽ chở bạn về ­­­­> I'll take you home
Bạn thấy việc đó có được không? ­­­­> How does that sound to you?
Dạo này mọi việc vẫn tốt hả? ­­­­> Are you doing okay?
Làm ơn chờ máy (điện thoại) ­­­­> Hold on, please
Xin hãy ở nhà ­­­> Please be home
Gửi lời chào  của anh tới bạn của em ­­­> Say hello to your friends for me.
Tiếc quá! ­­­­> What a pity!
Quá tệ ­­­> Too bad!
Nhiều rủi ro quá! ­­­­> It's risky!
Cố gắng đi! ­­­­> Go for it!
Vui lên đi! ­­­­> Cheer up!
Bình tĩnh nào! ­­­­> Calm down!
Tuyệt quá ­­­­> Awesome
Kỳ quái ­­­­> Weird
Đừng hiểu sai ý tôi ­­­­> Don't get me wrong
Chuyện  đã qua rồi ­­­­> It's over
Let's call it a day! ­­­­> Hôm nay thế là đủ rồi!
Don't do what I wouldn't do! ­­­­> Đừng làm gì bậy bạ nhé!
Did I make  myself understood? ­­­­> Có hiểu tôi nói gì không vậy?
Sorry to trouble you. ­­­­> Xin lỗi vì làm phiền bạn
How is it going? Can't complain! ­­­­> Mọi việt thế nào rồi? Tốt đẹp cả.
I told you. ­­­­>Thấy chưa,  tôi nói rồi mà.
I'll say!( used for emphasis to say "yes")­­­­> Dĩ nhiên rồi
Watch your mouth! ­­­­> Ăn nói cho cẩn thận nhé!
I'm sorry to hear that. ­­­­>Tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó.
Lưu ý #3 22:22:13 28-03-2011
I'm so sorry to hear that. ­­­­>Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó.
I'm most upset to hear that. ­­­­>Tôi rất lo lắng khi nghe điều đó.
I'm deeply  sorry to learn that... ­­­­>Tôi vô cùng lấy làm tiếc khi biết rằng...
How terrible! ­­­­> Thật kinh khủng!
How awful! ­­­­>Thật khủng khiếp!
I  sympathize with you. ­­­­>Tôi xin chia buồn với anh.
You have my deepest sympathy. ­­­­> Tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất.
I  understand your sorrow. ­­­­>Tôi hiểu nỗi buồn của bạn.
Please accept our condolence. ­­­­> Xin hãy nhận lời chia buồn của chúng tôi.
You have my sincere condolence. ­­­­>Tôi thành thật chia buồn với anh.
Sounds fun! Let's give  it a try! ­­­­> Nghe có vẻ hay đấy, ta thử nó (vật) xem sao
Nothing's happened yet ­­­­> Chả thấy gì xảy ra cả
That's strange! ­­­­> Lạ thật
I'm in no mood for ... ­­­­> Tôi không còn tâm trạng nào để mà ... đâu
Here comes everybody else ­­­> Mọi người đã tới nơi rồi kìa
What nonsense! ­­­­> Thật là ngớ ngẩn!
Suit yourself ­­­­> Tuỳ bạn thôi
What a thrill! ­­­­> Thật là li kì
As long  as you're here,  could you ... ­­­­> Chừng nào bạn còn ở đây, phiền bạn ...
I'm on my way home ­­­­> Tôi đang trên đường về nhà
About a (third) as strong as usual ­­­­> Chỉ khoảng (1/3) so với mọi khi (nói về chất lượng)
What on earth is this? ­­­­> Cái quái gì thế này?
What a dope! ­­­­> Thật là nực cười!
What a miserable guy! ­­­­> Thật là thảm hại
You haven't changed a bit! ­­­­> Trông ông vẫn còn phong độ chán!
I'll show it off to everybody ­­­­> Để tôi đem nó đi khoe với mọi người (đồ vật)
You played  a prank on me. Wait! ­­­­> Ông dám đùa với tui à. Đứng lại mau! ^^!
Enough is enough! ­­­­> Đủ rồi đấy nhé!
Let's see which  of us can hold out longer ­­­­> Để xem ai chịu ai nhé
Your jokes are always witty ­­­­> Anh đùa dí dỏm thật đấy
Life is tough!  ­­­­> Cuộc sống thật là phức tạp
No matter what, ... ­­­­> Bằng mọi giá, ...
What a piece of work! ­­­­> Thật là chán  cho ông quá! (hoặc thật là một kẻ vô phương cứu chữa)
What I'm going  to take! ­­­­> Nặng quá, không xách nổi nữa
Please help yourself ­­­­> Bạn cứ tự nhiên
Just sit here,  ... ­­­­> Cứ như thế này mãi thì ...
No means no! ­­­­> Đã bảo không là không!
A friend in need is a friend indeed ­­­­> Bạn trong cơn hoạn nạn mới đúng là bạn
A little is the better than none ­­­­> Méo mó có còn hơn không
All covet, all lose! ­­­­> Tham thì thâm
A storm in a tea cup ­­­­> Việc bé xé ra to
Better late than never ­­­­> muộn còn hơn không
You must be joking > anh chắc hẳn là đang đùa
it doesn't matter ­­­­> chuyện  đã qua
something like that ­­­­> cái gì đó giống như vậy
let's agree to disagree ­­­­> đành phải chấp  nhận sự bất đồng
I  don't quite agree ­­­­> tôi không hoàn toàn đồng ý
On time in full ­­­­> đủ và đúng giờ
I'm snowed under = I'm very busy --- > Tôi rất bận.
Hit the roof --- >  phản ứng 1 cách dữ dội.
Ngoài ra, nếu đc hỏi về độ khó dễ của 1 vấn đề nào đó, chẳng hạn cô giáo hỏi học sinh bài kiểm tra dễ hay khó, thì bạn có thể trả lời :
+  Child's play : quá dễ
+  A piece of cake : quá dễ
+  A doddle: quá dễ
+  Heavy­ going :  quá khó
Lưu ý #4 22:22:21 28-03-2011
1. After you --- >  Mời ngài trước.
Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,...
2. I just couldn’t help it  --- >  Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi...
Ví dụ: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.
3. Don’t take it to heart  --- >  Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
Ví dụ: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.
4. We’d better be off --- >  Chúng ta nên đi thôi
It’s getting late. We’d better be off .
5.Let’s face it --- >  Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
Ví dụ: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?Bắt đầu làm thôi
Nói khi khuyên bảo:  Don’t just talk. Let’s get started.
6. Let’s get started  --- >  
7. I’m really dead --- > Tôi mệt chết đi được
Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.
8. I’ve done my best --- >  Tôi cố hết sức rồi
9. Is that so? --- >  Thật thế sao? / Thế á?
Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe
10. Don’t play games with me!  --- >  Đừng có giỡn với tôi.
11. I don’t know for sure. --- >  Tôi cũng không chắc
Stranger:  Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.
12. I’m not going to kid you. --- > Tôi đâu có đùa với anh
Karin:  You quit the job? You are kidding.
Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.
13. That’s something --- >  Quá tốt rồi / Giỏi lắm
A: I’m granted a full scholarship for this semester.
B: Congratulations. That’s something.
14. Brilliant idea! --- >  Ý kiến hay! / Thông minh đấy!
15. Do you really mean it? --- >  Nói thật đấy à?
Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
David: Do you really mean it?
16. You are a great help. --- >  Bạn đã giúp rất nhiều
17. I couldn’t be more sure. --- > Tôi cũng không dám chắc
18. I am behind you. --- >  Tôi ủng hộ cậu
A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.
19. I’m broke. --- > Tôi không một xu dính túi
20. Mind you! --- >  Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
Ví dụ: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.
+ Về ngữ pháp:
* người Mỹ: Do you have a problem?
* người Anh: Have you got a problem?
* người Mỹ : He just went home.
* người Anh: He's just gone home., etc
+ Về từ vựng:
* người Mỹ: truck(xe tải), cab(xe taxi), candy(kẹo),...
* người Anh: lorry, taxi, sweet,...
+ Về chính tả:
* người Mỹ: color(màu sắc),check(séc),center(trung tâm),...
* người Anh: colour, cheque, centre,...
21. You can count on it. --- >  Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi
A: Do you think he will come to my birthday party?
B: You can count on it.
22. I never liked it anyway. --- >  Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử:
Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway
23. That depends. --- >  Tuỳ tình hình thôi
VD: I may go to the airport to meet her. But that depends.
24. Thanks anyway. --- >  Dù sao cũng phải cảm ơn cậu
Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn
25. It’s a deal. --- >  Hẹn thế nhé
Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
Jenny: It’s a deal.
Câu trả lời (6)
Sắp xếp theo: Phiếu bình chọn | Thời gian
Đăng câu trả lời đã bị tắt.
Tìm kiếm trên web của Google
Tìm kiếm hình ảnh của Google
Chọn video từ YouTube
Tìm kiếm
Nhập URL
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm các liên kết web.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm hình ảnh.
Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp để tìm video.
Hộp tìm kiếm không thể để trống
Dán url vào hộp dưới đây:
Không thể tải trang web
Tìm kiếm trên YouTube
Thêm liên kết video
Đã xảy ra lỗi trong khi tải câu trả lời. Vui lòng thử lại.
Một số câu trả lời đã được xóa khỏi chế độ xem của bạn
Số phiếu bầu
13
Số lượt xem
29921
Số lượt theo dõi
2
x
©2015 Google - Điều khoản - Chính sách nội dung - Bảo mật