Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị. Vậy số thứ nhất là
Khoa học & Toán học 04/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
ko biet
04/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Hiệu của hai số bằng 56 số trừ lớn hơ 10.nếugiảm số bị trừ25 đơn vịvà giãm số trừ10 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu
Jjkjjkjjkjjkjj? 2+2=? Chữ số thật phân thứ 2007 cuả 1/7 là =.....¿
Theo bạn ai đang giữ vị trí số 1 AOE Việt Nam
có hai số mà tổng gấp 6 lần hiệu, mà hiệu lại nhỏ hơn số nhỏ 6 đơn vị. Tìm hai số đó
Tại sao lấy con số 29 là số vị trí bắn pháo hoa trong HN dem giao thua
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp