Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
"So maybe" nghĩa la gì?? Thanks
Ngoại ngữ 05/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
vậy, có lẽ.........
06/12/2012 Đăng bởi 2 Tai Mobile
2 trong số 2
vậy, có thể....
vd: so call me maybe: vậy, hãy gọi cho tôi nếu có thể.
06/12/2012 Đăng bởi sữa đặc có đường
Bạn cũng có thể quan tâm
Whisky cho valentint nghĩa là gì?
ai bit dong nay nghia la gi?chi giup.thanks "ลภตึคตืฟสืปภลิชพัข้ะยึเพนรีดพืตดัไ"
biet trung binh cong cua hai so la 185 va so lon hon so be la 24 don vi
so dien thoai cua minh la 0978521458 con ngay sinh cua minh la 1988 cac ban thay so nay co hop voi minh ko
xin hỏi ý nghĩa và ý kiến về số 0948868862 rất mong được hồi âm Thanks ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp