Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ai lam ho minh bai hoa voi.
Dun nong 5,8 g hon hop gom C2H2 va H2 trong binh kin voi chat xuc tac thich hop thu duoc hon hop khi X.Dẫn lượng hỗn hợp khí X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,2 g và còn lại hỗn hợp khí Y.Khối lượng hỗn hợp khí Y là?
Xã hội | Thi cử | Internet | Ngoại ngữ 04/08/2011 Đăng bởi Cumeotrang
Câu trả lời
1 trong số 1
cái này nhớ máng máng là bảo toàn khối lượng
hỗn hơn X có thể là C2H2, H2, C2H4, C2H6, khối lượng bình Br2 tăng cũng chính là khối lượng khí đã pứ => khối lượng khí còn lại là 5.8-1.2=4.6g
04/08/2011 Đăng bởi themousewasdied
Bạn cũng có thể quan tâm
Giup to bai hoa nay voi
Hóa 11 help
Xin hỏi câu về động cơ Diezel?
Tai sao oxi ket hop voi hdro thì tạo ra nước
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp