Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đố vui cuối tuần này!
http://nr2.upanh.com/b5.s30.d1/42f2e38bb2cf9465406675829dfb9429_49787802.nhnvtniting.jpg

Bạn nhận biết được mấy nhân vật nổi tiếng trong bức hình trên?
Giao lưu với Giải Đáp | Trò chơi | Đố vui 06/10/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
Câu trả lời
1 trong số 6
1/ Einstein
2/ Mao Trạch Đông
3/ Lincoln
4/ Roosevelt
5/ ông cầm cây viôlon chắc là Mozart
6/ người phụ nữ trong đây có lẻ là Marry Curie
7/ Edison
8/ lep-tôn-tôi
9/ Stalin
06/10/2012 Đăng bởi Joy Dino
2 trong số 6
1. Mao Trạch Đông
2. Anhxtanh
3. Ruderven
4. Lincoln
5. Cac Mac
6. Elvis Presley
7. Stalin
biết có thế...
06/10/2012 Đăng bởi DaiLucQuyVuong
3 trong số 6
uhm
1. cac-mac
2. Van-Goc
3. An-Ghen
4. Tan Thuy Hoang
5. Mactwaint
????
06/10/2012 Đăng bởi yano
4 trong số 6
1/ Mao Trạch Đông
2/ Anhxtanh
3/ Tần Thủy Hoàng
4/ Các Mác
5/  Einstein
6/ Stalin
...
bít có vậy
06/10/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
5 trong số 6
Đó là lũ ô hợp
06/10/2012 Đăng bởi mê muội
6 trong số 6
Mao Trạch Đông
Edison...
Lin-con
Anh-xtanh
Mozart
13/10/2012 Đăng bởi nhà khoa học
Bạn cũng có thể quan tâm
Đố vui nào cuối ngày nào- nhanh chân lên anh em!
Đố vui- có thưởng?
đố vui
Đố Vui?????
đố vui nè!!!!!!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp