Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so La Ma va gia tri cua chung
Khoa học & Toán học 14/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
so la ma co cac gia tri tuong ung nhu sau:
I co gia tri la1
tuong tu la II,III,IV,V,VI ,VII,VIII IX, X XI.....la cac gia tri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,........
14/12/2010 Đăng bởi văn tuyến
2 trong số 4
Chữ số La Mã gồm có 7 chữ số cơ bản (đơn nguyên): I=1; V=5; X=10; L=50; C=100;D=500; M=1000
14/12/2010 Đăng bởi Dang Khoa
3 trong số 4
so la ma co cac gia tri tuong ung nhu sau:
I co gia tri la1
tuong tu la II,III,IV,V,VI ,VII,VIII IX, X XI.....la cac gia tri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,........
21/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
4 trong số 4
Đúng như bạn DangKhoa đã trả lời: Chữ số La Mã gồm có 7 chữ số cơ bản (đơn nguyên): I=1; V=5; X=10; L=50; C=100;D=500; M=1000.
Bổ sung thêm cách ghép, tính trị như sau:
- Nếu ghép n chữ liên tiếp nhau thì giá trị của nó nhân lên n lần (nhưng n<=3).
VD: III = 3; XX = 20; MMM = 3000; ....
- Nếu ghép 2 chữ có giá trị khác nhau thì có 2 trường hợp:
+ Chữ có giá trị nhỏ đứng trước: thì giá trị của nó bằng hiệu giá trị lớn trừ giá trị nhỏ.
VD:  IV = 5 - 1 = 4; IX = 10 - 1 = 9; XL = 50 - 10 = 40; ....
+ Chữ có giá trị lớn đứng trước: thì giá trị của nó bằng tổng giá trị lớn và giá trị nhỏ.
VD:  VI = 5 + 1 = 6; XI = 10 + 1 = 11; LXI = 50 + 10 + 1 = 61; ....
* Đặc biệt trong số La Mã không có số 0 và số âm ???????????????????
Chúc bạn năm mới vui khoẻ và học tập tốt.
07/01/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao cam giac va tri giac la 2 muc do cua nhan thuc cam tinh
quan diem cung tien của việt nam so với định nghĩa chung về cung tiền
cho day so duoc xac dinh boi: u1=1/2 va Un=Un-1 +2n tinh U50
tim buu dien co ma so 101027
chi tieu chung cho 2 khoi A va D1 co nghia la gi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp