Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hay viet mot doan van ngan khoang 10 noi ve gia dinh cua ban bang Tieng Anh
Ngoại ngữ | Âm nhạc 04/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 10
Bạn xem thử nhé!
In my family, there is a great love and respect for my parents. All my brothers and sisters count on them for guidance and support. My parents have high expectations for all their children, they are very severe with their children, but they always care for them. All that does not mean we can’t have fun together. Sometimes, we argue about career choice, music and talking about something in life. I think that family have effects so much on individual and successful of people. Therefore, people are one of the important elements in family. In summary, family is a cell of society. If family is good, the society will develop and otherwise.
04/01/2011 Đăng bởi Tony
2 trong số 10
Tự viết đi bạn.Ko ai rảnh làm chuyện vớ vẫn đó !
16/03/2011 Đăng bởi Phan Nam
3 trong số 10
me
18/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 10
bai dich ne: Trong gia đình tôi, có một tình yêu và tôn trọng cha mẹ tôi.Tất cả anh chị em tin tưởng vào chúng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Cha mẹ tôi có kỳ vọng cao cho tất cả con cái của họ, họ là rất nghiêm trọng với con cái của họ, nhưng họ luôn luôn chăm sóc cho họ. Tất cả không có nghĩa là chúng ta không có thể vui chơi cùng nhau.Đôi khi, chúng tôi tranh luận về lựa chọn nghề nghiệp, âm nhạc và nói chuyện về một cái gì đó trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng gia đình có ảnh hưởng rất nhiều vào cá nhân và thành công của người.Vì vậy, người dân là một trong những yếu tố quan trọng trong gia đình. Tóm lại, gia đình là một tế bào của xã hội. Nếu gia đình là tốt, xã hội sẽ phát triển và nếu không.
06/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 10
bot di dich 1 cai bay gio
28/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 10
CO AI GIUP TOI KO
15/03/2012 Đăng bởi kjukjukute
7 trong số 10
Tôi chẳng hiểu gì cả luôn
16/03/2012 Đăng bởi kjukjukute
8 trong số 10
Cug dc nkung it wa
31/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 10
thang cham mi viet ko duoc cam mom di
16/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 10
sao may ngu the
03/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
doan van ngan tieng anh ve your hometown
viet doan van khong 1o dong bang tieng Anh noi ve dieu ban yeu thich
viet 1 doan van khoang 10 cau ve''van de bao luc hoc duong''
nha toan hoc talet tro nen noi tieng vi da doan ra quy dao hinh elip cua?......?
viet mot doan van bang tieng anh noi ve cong viec cua ban
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp