Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải bài 6 sbt vật lý 9
6.4 Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ đòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V dược không? Vì sao?
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 18/06/2011 Đăng bởi Mr.Thịnh
Câu trả lời
1 trong số 4
R1 = 110/0,91
R2 = 110/0,36
mắc nt tổng trở: R1 + R2
=> I = U/R = 220/(R1+R2)
U1 = I.R1 = 220.110/0,91(R1+R2) = 220.0,36/(0,91+0,36)= 63,36V
U2 = I.R2 = 220.110/0,36(R1+R2) = 220.0,91/(0,91+0,36)= 157,63V > U định mức
không mắc được, vì cháy bóng
18/06/2011 Đăng bởi amateur2008
2 trong số 4
Không. Vì khi mắc song song => Uđ1 = Uđ2 = Um = 220V > Uđm
18/06/2011 Đăng bởi Nguyễn Hữu Tiến Anh
3 trong số 4
Giải:
theo giả thiết:V1=V2=110V
                   I1=0.91A; I2=0.36A
=> R1=110/0.91
    R2=110/0.36
Hai bóng đèn mắc nối tiếp =>Rtđ=R1+R2=110/0.91+110/0.36
=>I=U/Rtđ=220/(110/0.91+110/0.36) (A)
Hai bóng đèn mắc nối tiếp =>I = I1 = I2 = 220/(110/0.91+110/0.36) (A)
=>U1=I1.R1=(220/(110/0.91+110/0.36)).(110/0.91)= 62.36 (V)
   U2=I2.R2=(220/(110/0.91+110/0.36)).(110/0.36)= 157.63 (V)
ta có U1< Uđm => bóng đèn sáng yếu hơn bình thường
  còn U2>Uđm => bóng đèn sẽ cháy
=> không thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V.
chúc bạn học tập tốt và làm được các bài tập một cách tốt nhất
18/06/2011 Đăng bởi hoangtucodon_2609
4 trong số 4
giup e giai bai 6.10 , 6.11,6.12
21/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
bài 6 tên là bài tập vận dụng vật lý 9. Sách cũ trang 11, sách mới không biết :((
bài 6 tên là bài tập vận dụng vật lý 9. Sách cũ trang 11, sách mới không biết :((
lỗi do máy hay do mạng
CÁC BẠN !
Dạo này tiền mạng nhà tôi tăng nhanh. Lúc không vào web, bật modem mà đèn modem vẫn nhấp nháy
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp