Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tài nguyên sinh vật là gì ? nêu một số ví dụ về suy thái tài nguyên sinh vật ?
ai biết trả lời giùm mình với. thanks
Khoa học và Giáo dục 30/11/2011 Đăng bởi sunlight_future
Câu trả lời
1 trong số 1
sinh vật là chỉ chung cho động vật, thực vật, vi sinh vật kể cả con người.
suy thoái về tài nguyên sinh vật:
động vật thì bị diệt chủng
thực vật thì bị chặt đốn
con người thì bị thoái hóa, suy đồi đạo đức
07/12/2011 Đăng bởi face to face
Bạn cũng có thể quan tâm
nguyên tắc của hoạch định là gì?
nguyên nhân nào làm cho một số tài nguyên nước ta đang có nguy cơ kạn kiệt? Nêu biện pháp khắc phục?
Sinh sản ở động vật ?
Tại sao mọi vật sinh ra rồi lại chết đi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp