Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Công ty TNHH và Cty cổ phần khác nhau như thế nào?
Công ty TNHH khác Cty CP như thế nào? Nếu chỉ có 2 vợ chồng thành lập cty thì nên thành lập công ty TNHH hơn hay Cty cổ phần hơn.
Công ty | Pháp luật | Gia đình | Kế toán 19/02/2011 Đăng bởi ThanhNam
Câu trả lời
1 trong số 3
Có thể hiểu theo cách đơn giản là như sau:
Cty TNHH là công ty chỉ có một thành viên tự lập ra và tự quản lí thì được gọi là cty TNHH. Cty Cp là công ty trong đó có nhiều thành viên cùng góp đầu tư góp vôn để xây dựng lên thì được gọi là công ty cổ phần.

Nếu chỉ có 2 vợ chồng bạn lên thành lập cty TNHH
19/02/2011 Đăng bởi Thanh Hai HM
2 trong số 3
Sự khác nhau giữa Công Ty TNHH và công ty Cổ Phần?Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty TNHH và Công ty cổ phần có những khác biệt cơ bản sau:

1. Vốn: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; còn vốn của các thành viên của công ty TNHH tính không được chia thành từng phần mà tính theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của các thành viên.

2. Quyền phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiểu còn công ty TNHH không có quyền này.

3. Cơ cấu tổ chức: Công ty Cổ phần được tổ chức theo một mô hình duy nhất đó là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) còn Công ty TNHH được có thể được tổ chức dưới hình thức CT TNHH 1 thành viên hoặc CT TNHH có từ 2 thành viên trở lên. Tuỳ thuộc vào mỗi loại hình mà cơ cấu tổ chức của công ty TNHH được tổ chức theo cơ cấu nhất định.

4. Số thành viên: Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất là một tổ chức.Còn số thành viên Công ty TNHH 2 thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
19/02/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3 trong số 3
Đọc luật để trả lời thì không có gì khó cả. Câu hỏi ở đây là : Thực tế, mô hình nào có lợi hơn?
Xin thưa rằng : Cty CP là mô hình uyển chuyển nhất hiện nay. VD đơn giản : Cty CP CƠM - chuyên bán cơm trắng, Cty CP THỨC ĂN - chuyên bán thức ăn làm sẵn. 1 trong 2 cty này tìm được một đối tác để cung cấp suất ăn trưa nhưng cả 2 đều không có tư cách pháp nhân hợp lệ để cung cấp suất ăn (chả nhẽ chỉ ăn cơm không hoặc chỉ ăn thức ăn không). Muốn được thế, một cách nhanh nhất về thủ tục - tôi nhấn mạnh chỗ "một cách nhanh nhất", chỉ cần chuyển Cty CP THỨC ĂN vào Cty CP CƠM bằng văn bản thống nhất giữa các cổ đông trong 2 công ty. Thế là xong.
Điều này chứng tỏ khả năng cạnh tranh của các công ty có mô hình CP cao hơn, thích hợp hơn cho nhiều đối tượng.

Đứng trên góc độ Nhà nước, quản lý công Cty CP đơn giản hơn. Thế nên hiện tại các Sở Kế hoạch và đầu tư tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc đăng ký thành lập công ty CP. Đơn cử : có thể đăng ký qua mạng, ít tốn thời gian, giấy tờ rườm rà.
19/02/2011 Đăng bởi nautit
Bạn cũng có thể quan tâm
Cty tnhh ra đời từ khi nào ?
Can phai giai the Cty ko?
Công ty cổ phần khác công ty tnhh ở chỗ nào?
thủ tục nâng công ty TNHH lên thành công ty cổ phần
Công ty tnhh khác đoành nghiệp tư nhân ở chỗ nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp