Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
LOL nghĩa là gì ?
Xã hội | Internet 30/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
LOL nghĩa là (Little Old Lady), dùng để chỉ bệnh nhân là người già.
30/09/2011 Đăng bởi huynhdai
2 trong số 6
Đây là ngôn ngữ chat phổ thông, nghĩa là "laugh out loud" "cười thành tiếng".
30/09/2011 Đăng bởi thuhg104
3 trong số 6
Laugh Out Loud hoặc League Of Legends( 1 game tương tự như dota )
30/09/2011 Đăng bởi Mùa Hè Lạnh
4 trong số 6
LOL (laugh out loud) = :)) hoặc HAHA
30/09/2011 Đăng bởi Tee
5 trong số 6
LOL gồm 3 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, trong đó 2 chữ cái giống nhau là chữ L.
30/09/2011 Đăng bởi Cô Úc
6 trong số 6
LOL theo tiếng việt có nghĩa là HAHA
07/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chủ nghĩa phát xít ra đời khi nào?
Mâm ngũ quả trong lễ tết của dân ta có ý nghĩa gì ?
Ý nghĩa của 2 chữ Nhẫn và Tâm. Hai từ này mà ghép lại sẽ ra nghĩa gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp