Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
Xã hội | Kế toán 20/02/2011 Đăng bởi Sư Tử Jill
Câu trả lời
1 trong số 3
Hiện tại, Việt Nam đã có 13 di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới gồm:
3 Di sản thiên nhiên thế giới:
Vịnh Hạ Long, được công nhận hai lần, năm 1994, là di sản thiên nhiên thế giới, và năm 2000, là di sản địa chất thế giới theo tiêu chuẩn N (I) (III).
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, năm 2003, là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N (I).
Cao nguyên đá Đồng Văn, năm 2010 được gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu do unesco công nhận.
10 Di sản văn hóa thế giới gồm:
Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 1993, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (III) (IV).
Phố Cổ Hội An, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (V).
Thánh địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (III).
Nhã nhạc cung đình Huế, Năm 2003, nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Năm 2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã chính thức được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
Quan họ Bắc Ninh, Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận Quan họ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ca trù, Ngày 1/10/2009, ca trù của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, năm 2010, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (III) và (VI).
Hội Gióng ở Phù Đổng và Sóc Sơn, năm 2010 được công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
82 bia Tiến sỹ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, năm 2010 được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
20/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 3
10
21/02/2011 Đăng bởi swimmisse
3 trong số 3
chính xác là 12
21/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Hoàng Vũ
Bạn cũng có thể quan tâm
"Di sản văn hóa thế giới bị ngành du lịch bành trướng đe dọa"(Edward Flynn).
Dân tộc Việt ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ khi nào
văn hóa ngườm
từ những sự kiện tiêu biểu , anh(chị) hãy phân tích để làm rõ quy luật văn hóa việt nam (nguồn gốc và sự hình thành).
BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp