Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bai tap Hoa hoc 10.( nang cao)
Một nguyên tố X có 3 đồng vị có số hiệu nguyên tử là Z, có số khối lần lượt là A1, A2, A3.Đồng vị 1 chiếm 92,3%, đồng vị 2 chiếm 4,7%, đồng vị 3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Tổng khối lượng của 200 nguyên tử X là 5621,4. Số notron trong đồng vị 2 nhiều hơn số notron trong đồng vị 1 là 1 đơn vị.
a, Tìm các số khối A1, A2, A3 ( biết trong đồng vị 1 thì số proton = số notron )
Xác định tên nguyên tố X
b, Tìm số notron trong 3 đồng vị.
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Internet | Trung học 08/08/2011 Đăng bởi Hoanganh96
Câu trả lời
1 trong số 2
đây là hoá nâng cao.....ôi năm ngoái mình học cớ bản mà sao cô vẫn cho mấy bài này
08/08/2011 Đăng bởi nh0kniken
2 trong số 2
taco;
A1+A2+A3=87  (1)
 lại co; 200nguyen tử-->5621,4
        =>100 nguyên tử-->2810,7=> 92,3A1+4,7A2+3A3=2810,7  (2)=>X là Silic
  A1+1=A2  (3)
Từ(1),(2)và(3)suy ra;
A1=28 ,A2=29 ,A3=30
b/ N1=A1/2=14  , N2=15  ,N3=  16
08/08/2011 Đăng bởi Tim kiem niem vui
Bạn cũng có thể quan tâm
Viết số lớn nhất sao cho kể từ trái sang phải,mỗi chữ số của số đó đều lớn hơn chữ số đứng liền sau là 2 đơn vị
Nguyên thủ quốc gia là những vị trí nào Bộ Chính trị nước ta ?
toán học
tỉ lệ 3 vòng của nam đo bằng đơn vị gì vậy các bạn?
Cái gì quyết định giá trị của hợp đồng phát sinh?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp